دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه مخابرات

گروه مخابرات

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

زمینه‌های پژوهشی

اطلاعات تماس

دکتر محمدحسین صداقی

استاد

پردازش سیگنال و تصویر

بازشناسی الگو

بهینه‌سازی

طراحی و توسعه الگوریتم‌ها و برنامه‌ها درمحیط‌های گوناگون برنامه‌نویسی

تلفن: 04133459370

ایمیل: sedaaghi@sut.ac.ir

دکتر اکبر غفارپور رهبر
(ریاست دانشکده برق)

استاد

شبکه های نوری

زمانبندی، مدیریت ترافیک، مدلسازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری

تلفن: 04133459367

ایمیل: ghaffarpour@sut.ac.ir

دکتر حسین ابراهیم‌نژاد

استاد

بینایی کامپیوتر

پردازش تصویر و گفتار

مدلسازی سه بعدی

تلفن: 04133459343

ایمیل: ebrahimnezhad@sut.ac.ir

دکتر افشین ابراهیمی

استاد

پردازش تصویر

بازشناسی الگو

شبکه‌های عصبی

تحلیل تصاویر اسناد

بازشناسی متن چاپی و دستنویس

شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم

تلفن: 04133459374

ایمیل: aebrahimi@sut.ac.ir

دکتر معصومه آذغانی

(مدیر گروه مخابرات)

دانشيار

مخابرات بی سیم

پردازش سیگنال تنک

سنجش فشرده و پردازش سیگنال تصویر و ویدئو

تلفن: 04133459464

ایمیل: mazghani@sut.ac.ir

 
 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir