دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : دکتری
استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   علی بهرامی
چهارشنبه، 17 مهر 1398

استاد :   آرزو جهانی
دوشنبه، 28 تير 1400

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 3 مرداد 1400
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir