دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حسین علمی
مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده
شماره تماس : 33459352
محمد هوشمند
مسئول آزمایشگاه میکرو و مدار منطقی و اتاق پروژه
شماره تماس : 33458144
رحیم روحی (همکار بازنشسته)
مسئول آزمایشگاه آز ماشین و کنترل
شماره تماس : 33458132
مهدی اصل احمدی
مسئول آزمایشگاه مدار و الکترونیک
شماره تماس : 33458135
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir