دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آزمایشگاههای دانشکده مهندسی برق به دو دسته کلی پژوهشی و آموزشی تقسیم می شوند. دسته آموزشی شامل آزمایشگاههایی است که خدمات آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارائه می دهند. دسته پژوهشی شامل آزمایشگاههایی است که پروژه های تحقیقاتی مربوط به پایان نامه های ارشد و دکتری و پروژه های صنعتی در آنها انجام می گیرد.

آزمایشگاههای آموزشی:
- آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
- آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
- آزمایشگاه کنترل خطی
- آزمایشگاه کنترل دیجیتال
- آزمایشگاه کنترل صنعتی
- آزمایشگاه ماشین 1 و 2
- آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
- آزمایشگاه فیزیولوژی
- آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال و ریز پردازنده
- کارگاه برق


آزمایشگاههای پژوهشی:
- مرکز تحقیقات انرژیهای نو
- مرکز تحقیقات ICT
- آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
-آزمایشگاه AIIA
- آزمایشگاه کنترل پیشرفته
- آزمایشگاه بینایی کامپیوتری
- آزمایشگاه درایو و الکترونیک قدرت پیشرفته
- آزمایشگاه میکروالکترونیک
- آزمایشگاه ادوات میکروالکترومکانیکی
- آزمایشگاه الکترونیک نوری و نانوفوتونیک
-
 آزمایشگاه سیستمهای صنعتی بلادرنگ
- آزمایشگاه تحقیقاتی نانو اپتیک و فوقونیک: (Nano-Optics and Photonics Research Lab (NOPRL
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir