شنبه، 25 مرداد 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه الکترونیک

گروه الکترونیک

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

زمینه‌های پژوهشی

اطلاعات تماس

دکتر حبیب بدری قویفکر

دانشیار

فناوری میکروسیستم‌ها

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی

ابزار‌دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی

تلفن: 04133459375

ایمیل: badri@sut.ac.ir

دکتر اسماعیل نجفی اقدم

استاد

مبدل های A/D

مدارهای گیرنده و فرستنده رادیویی

سیستم‌های مدارهای فراصوتی

تلفن: 04133459326

ایمیل: najafiaghdam@sut.ac.ir

دکتر امیر حبیب‌زاده شریف

استادیار

الکترومغناطیس

بیوالکترومغناطیس

مدارهای مجتمع نوری

پلاسمونیک

نور غیرخطی

آنتن و مایکروویو

تلفن: 04133459353

ایمیل: sharif@sut.ac.ir

دکتر علی بهرامی

دانشیار

الکترونیک نوری

فوتونیک

سلول‌های خورشیدی

موج‌برهای نوری

بلورهای فوتونی

تلفن: 04133459419

ایمیل: bahrami@sut.ac.ir

دکتر حسن فرجی بگتاش

استادیار

طراحی مدارهای مجتمع (IC) آنالوگ و دیجیتال

مدارهای کم‌توان و کم‌ولتاژ

مدارهای فرکانس بالا

تلفن: 04133459466

ایمیل: hfaraji@sut.ac.ir

دکتر مینا نوری
(مدیر گروه الکترونیک)

استادیار

مدارات مجتمع نوری

ادوات نیمه هادی

فیبر نوری

بلورهای فوتونی لیزر

حسگرهای نوری

تلفن: 04133459463

ایمیل: noori@sut.ac.ir

دکتر عادل پورمند

استادیار

سیستم‌های میکروفلوئیدیک (ریزسیالات)

تراشه‌های بیو میکروفلوئیدیک

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی زیستی

طراحی سنسورها و عملگرها بر مبنای ریز سامانه‌های الکترومکانیکی

تلفن: 04133459337

ایمیل: A_pourmand@sut.ac.ir

مهندس عباس محمودی

مربی

مدلسازی و شبیه‌سازی

اعتبارسنجی

مهندسی نرم‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری

تلفن: 04133459418

ایمیل: mahmoodi@sut.ac.ir

چارت 8 ترمه دروس کارشناسی گرایش الکترونیک جدید

معرفی گرایش های موجود در رشته الکترونیک در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی سهند

فرم انتخاب استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد


        مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه   برنامه هفتگي دانشجويان     ترم دوم     كارشناسي ارشد مهندسی برق- الکترونی             نيمسال دوم    99- 98

رديف

شماره درس

نام درس
 

واحد

روزهاي هفته

10:30- 8:30

12:30- 10:30

 16 14

18- 16

 

1
2
3
4
 
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 

4192032
4192034
 
4192040
4120013
 
4192027
 
4132023
4192033
 4192028
 
 
4192037
4192007
 
 

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ( RFIC)  
مدارهای  ACIC/FPGA
مدارهای مجتمع توان پایین
مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
 
 الکترونیک نوری پیشرفته
 
میکرو سیالات
 
 
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا  
 
 
بلورهای فوتونی
 
روش های عددی در الکترومغناطیس
 
سمینار
 

3
3
 
3
3
 
3
 
 
3
3
3
 
3
 
2
 

شنبه

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ( RFIC)
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید  بابایی

*مدارهای  ACIC/FPGA
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید کلاهدوز
 

مدارهای مجتمع توان پایین
دکتر فرجی
کلاس شهید کشوری

 

 

*الکترونیک نوری پیشرفته
دکتر بهرامی
کلاس شهید کلاهدوز

 

**  شبیه سازی افزاره های نیم رسانا  
کلاس شهید قندی

 

يكشنبه

 

 

  شبیه سازی افزاره های نیم رسانا  
دکتر پورمند
کلاس شهید عراقی 

میکرو سیالات
دکتر بدری
 کلاس شهید کشوری

 

دوشنبه

*دارهای مجتمع توان پایین
دکتر فرجی
کلاس شهید بابایی

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ( RFIC)
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید بابایی

مدارهای  ACIC/FPGA
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید  بابایی

 

 

** مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
دکتر فرجی
کلاس شهید بابایی

 

میکرو سیالات
دکتر بدری
 کلاس شهید قندی

 

سه شنبه

           *  بلورهای فوتونی
دکتر نوری
کلاس شهید کشوری

  الکترونیک نوری پیشرفته
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی

 مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
دکتر فرجی
کلاس شهید بابایی

 

 

چهارشنبه

بلورهای فوتونی
دکتر نوری
کلاس شهید  بابایی

روش های عددی در الکترومغناطیس
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید قندی

* روش های عددی در الکترومغناطیس
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید  قندی

 

 

جمع واحدها

29

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

*  این دروس یک هفته در میان ارائه می شود. دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوم

 

 

 

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir