سه شنبه، 29 مرداد 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه الکترونیک

گروه الکترونیک

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

زمینه‌های پژوهشی

اطلاعات تماس

دکتر حبیب بدری قویفکر

دانشیار

فناوری میکروسیستم‌ها

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی

ابزار‌دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی

تلفن: 04133459375

ایمیل: badri@sut.ac.ir

دکتر اسماعیل نجفی اقدم

استاد

مبدل های A/D

مدارهای گیرنده و فرستنده رادیویی

سیستم‌های مدارهای فراصوتی

تلفن: 04133459326

ایمیل: najafiaghdam@sut.ac.ir

دکتر امیر حبیب‌زاده شریف

استادیار

الکترومغناطیس

بیوالکترومغناطیس

مدارهای مجتمع نوری

پلاسمونیک

نور غیرخطی

آنتن و مایکروویو

تلفن: 04133459353

ایمیل: sharif@sut.ac.ir

دکتر علی بهرامی

دانشیار

الکترونیک نوری

فوتونیک

سلول‌های خورشیدی

موج‌برهای نوری

بلورهای فوتونی

تلفن: 04133459419

ایمیل: bahrami@sut.ac.ir

دکتر حسن فرجی بگتاش

استادیار

طراحی مدارهای مجتمع (IC) آنالوگ و دیجیتال

مدارهای کم‌توان و کم‌ولتاژ

مدارهای فرکانس بالا

تلفن: 04133459466

ایمیل: hfaraji@sut.ac.ir

دکتر مینا نوری
(مدیر گروه الکترونیک)

استادیار

مدارات مجتمع نوری

ادوات نیمه هادی

فیبر نوری

بلورهای فوتونی لیزر

حسگرهای نوری

تلفن: 04133459463

ایمیل: noori@sut.ac.ir

دکتر عادل پورمند

استادیار

سیستم‌های میکروفلوئیدیک (ریزسیالات)

تراشه‌های بیو میکروفلوئیدیک

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی زیستی

طراحی سنسورها و عملگرها بر مبنای ریز سامانه‌های الکترومکانیکی

تلفن: 04133459337

ایمیل: A_pourmand@sut.ac.ir

مهندس عباس محمودی

مربی

مدلسازی و شبیه‌سازی

اعتبارسنجی

مهندسی نرم‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری

تلفن: 04133459418

ایمیل: mahmoodi@sut.ac.ir

چارت 8 ترمه دروس کارشناسی گرایش الکترونیک

             برنامه هفتگي دانشجويان     ترم دوم     كارشناسي ارشد مهندسی برق- الکترونیک                                         نيمسال دوم سال تحصیلی  98 - 97


رديف
شماره درس
نام درس
 
واحد
روزهاي هفته
10:30- 8:30
12:30- 10:30
 16 – 14
18- 16
1
2
3
4
 
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
4192032
4192034
 
4192040
4120013
 
4192027
 
4132023
 
4192035
4192033
4192036
 
 
 
4192007
 
 
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ( RFIC)  
مدارهای  ACIC/FPGA
مدارهای مجتمع توان پایین
مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
 
 الکترونیک نوری پیشرفته
 
میکرو سیالات
 
 
پردازشگرهای نوری
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
سنسورهای نوری
 
سمینار
 
3
3
 
3
3
 
3
 
 
3
 
3
3
3
2
 
شنبه
 
مدارهای مجتمع فرکانس  رادیویی
کلاس شهید کریمی
مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
دکتر فرجی
کلاس شهید کشوری
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید بابایی
يكشنبه
سنسورهای نوری
دکتر نوری
کلاس شهید کریمی
*سنسورهای نوری
دکتر نوری
کلاس شهید بابایی 
*مدارهای FPGA
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید باباییپردازشگرهای نوری
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید کریمی 
*پردازشگرهای نوری
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید ستاری
 
دوشنبه
مدارهای مجتمع توان پایین
دکتر فرجی
کلاس شهید بابایی
 
مدارهای FPGA
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید بابایی
 

 
*مدارهای مجتمع توان پایین
دکتر فرجی
کلاس شهید کریمی
** مدارهای مجتمع خطی پیشرفته
دکتر فرجی
کلاس شهید کریمی
سه شنبه
الکترونیک نوری پیشرفته
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی
 
شبیه سازی افزاره نیمه رسانا
دکتر بدری
کلاس شهید قندی
 
**شبیه سازی افزاره نیمه رسانا
دکتر بدری
کلاس شهید بابایی
 
*الکترونیک نوری پیشرفته
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی
**میکروسیالات
دکتر پورمند
کلاس شهید قندی
چهارشنبه
 
 
 
میکروسیالات
دکتر پورمند
کلاس شهید قندی
جمع واحدها
29
پنجشنبه
 
 
 
 
*  این دروس یک هفته در میان ارائه می شود. دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوم
 

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir