پنج شنبه، 14 آذر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه الکترونیک

گروه الکترونیک

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

زمینه‌های پژوهشی

اطلاعات تماس

دکتر حبیب بدری قویفکر

دانشیار

فناوری میکروسیستم‌ها

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی

ابزار‌دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی

تلفن: 04133459375

ایمیل: badri@sut.ac.ir

دکتر اسماعیل نجفی اقدم

استاد

مبدل های A/D

مدارهای گیرنده و فرستنده رادیویی

سیستم‌های مدارهای فراصوتی

تلفن: 04133459326

ایمیل: najafiaghdam@sut.ac.ir

دکتر امیر حبیب‌زاده شریف

استادیار

الکترومغناطیس

بیوالکترومغناطیس

مدارهای مجتمع نوری

پلاسمونیک

نور غیرخطی

آنتن و مایکروویو

تلفن: 04133459353

ایمیل: sharif@sut.ac.ir

دکتر علی بهرامی

دانشیار

الکترونیک نوری

فوتونیک

سلول‌های خورشیدی

موج‌برهای نوری

بلورهای فوتونی

تلفن: 04133459419

ایمیل: bahrami@sut.ac.ir

دکتر حسن فرجی بگتاش

استادیار

طراحی مدارهای مجتمع (IC) آنالوگ و دیجیتال

مدارهای کم‌توان و کم‌ولتاژ

مدارهای فرکانس بالا

تلفن: 04133459466

ایمیل: hfaraji@sut.ac.ir

دکتر مینا نوری
(مدیر گروه الکترونیک)

استادیار

مدارات مجتمع نوری

ادوات نیمه هادی

فیبر نوری

بلورهای فوتونی لیزر

حسگرهای نوری

تلفن: 04133459463

ایمیل: noori@sut.ac.ir

دکتر عادل پورمند

استادیار

سیستم‌های میکروفلوئیدیک (ریزسیالات)

تراشه‌های بیو میکروفلوئیدیک

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی زیستی

طراحی سنسورها و عملگرها بر مبنای ریز سامانه‌های الکترومکانیکی

تلفن: 04133459337

ایمیل: A_pourmand@sut.ac.ir

مهندس عباس محمودی

مربی

مدلسازی و شبیه‌سازی

اعتبارسنجی

مهندسی نرم‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری

تلفن: 04133459418

ایمیل: mahmoodi@sut.ac.ir

چارت 8 ترمه دروس کارشناسی گرایش الکترونیک

معرفی گرایش های موجود در رشته الکترونیک در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی سهند

             برنامه هفتگي دانشجويان     كارشناسي ارشد مهندسی برق- الکترونیک                                         نيمسال اول سال تحصیلی  99 - 98

رديف

شماره درس

نام درس

واحد

روزهاي هفته

  10:30-  8:30

   12:30-  10:30

30/15 14

30/17-  16

  1
 
2
 
3
 
4
5
 
6
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4120003
4120007
4120006
 
 
4132025
 
 
4192022
 
4192024
 
4192030
 
4120008
 
 
 4120004
 
 

 

 مدارهاي  مجتمع خطيcmos) )
 
مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
 
مقدمات فناوری میکروسیستمها
 
افزاره های نیم رسانا
 
 
الکترونیک  نوری
مدارهای زیست الکترونیک
 
مدارهای مجتمع نوری
 
 
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
 
 
 

 

3
3
3
3
3
3
3
3
 3

 

شنبه

 

افزاره های نیم رسانا
دکتر نوری
کلاس شهیدکشوری

 

الکترونیک نوری
 دکتر بهرامی
کلاس شهید کشوری

 

يكشنبه

مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر پورمند
کلاس شهید قندی

*مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
دکتر نجفی اقدم
کللاس شهید کشوری

 
مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
دکتر نجفی اقدم
کللاس شهید کشوری

مدارات مجتمع نوری
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید کشوری

** مدارهاي  مجتمع خطيcmos) )
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید کشوری

**افزاره های نیم رسانا
دکتر نوری
کلاس شهید بابایی

دوشنبه

*مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر پورمند
کلاس شهید قندی

 

مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
دکتر فرجی
کلاس کشوری

* مدارات مجتمع نوری
دکتر حبیب زاده
کلاس شهیدکشوری

تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
کلاس شهید کریمی
 
 

 

** تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
دکتر بدری
کلاس شهید کلاهدوز
 
 
 

 

سه شنبه

مدارهاي  مجتمع خطيcmos) )
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید بابایی

 

*الکترونیک نوری
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی

* مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
دکتر فرجی
کلاس بابایی

مدارات زیست الکترونیک
دکتر فرجی
کلاس شهید کلاهدوز

 

** مدارات زیست الکترونیک
دکتر فرجی
کلاس شهید  بابایی

 

   

چهارشنبه

 

 

 

 

جمع واحدها

 27

پنجشنبه

 

 

 

 

 
*این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد./  دروس 1 ستاره شروع از هفته اول و دروس 2 ستاره شروع از هفته دوم مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه                       برنامه هفتگي دانشجويان     ترم  اول  دکتری  الکترونیک   دانشکده مهندسی برق                                     نيمسال اول   99- 98

ردیف

شماره درس

نام درس
 

واحد

روزهاي هفته

  10:30-  8:30

   12:30-  10:30

16- 14

 18 - 16

1
 
2
3
4

 4132049
 
4162525
4132051
 4132119

 
 طراحی سیستم های سلولی خورشیدی
 لیزر
الکترومغناطیس پیشرفته
 سمینار دکتری

3
3
3
3
 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 *لیزر

دکتر نوری

 طراحی سیستم های سلولی خورشیدی

 

 
 

دوشنبه

الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر حبیب زاده
 کلاس شهید عراقی

 

 

** الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر حبیب زاده
 کلاس شهید کشوری

سه شنبه

** طراحی سیستم های سلولی خورشیدی

 

 

 
 

چهارشنبه

 
 لیزر

دکتر نوری

 

 

 

جمع واحدها

  12

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
* دروس یک هفته در میان . دروس تک ستاره  شروع از هفته اول و دروس  دو ستاره شروع از هفته دوم
  

 
 

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir