شنبه، 7 خرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

لیست اعضا هیات علمی دارای مسئولیت در دانشکده برق مرداد 1400

 

ردیف

سمت

نام عضو هیات علمی

1

رئیس دانشکده

دکتر اکبر غفارپورهبر

2

معاون دانشکده

دکتر محمد جواد خسروجردی

3

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر رضا محبوبی

4

مدیر گروه قدرت

دکتر رسول کاظمزاده

5

مدیر گروه کنترل

دکتر رضا محبوبی

6

مدیر گروه الکترونیک

دکتر حسن فرجی

7

مدیر گروه مخابرات  

دکتر معصومه آذغانی

8

مسئول پروژههای کارشناسی

دکتر مهدي زينالي

9

مسئول ارتباط با صنعت دانشکده و امور کارآموزي

دکتر عادل پورمند

10

مسئول سرورهای دانشکده

دکتر آرزو جهانی

11

نماینده دانشکده در شورای انفورماتیک 

دکتر آرزو جهانی

12

مسئول سایت دانشکده

دکتر کاظم وارثی

13

نماینده دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آزاد

دکتر رضا اسلامی

14

نماینده دانشکده در شورای کتابخانه

دکتر معصومه آذغانی


       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir