پنج شنبه، 30 دی 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آقای حسین علمی

مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده مهندسي برق

شماره تماس: 04133459352

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir