دوشنبه، 19 آذر 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر محمد جواد خسروجردی
استاد

شماره تماس : 33459369 - 041
پست الکترونیکی :khosrowjerdi@sut.ac.ir

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir