یکشنبه، 29 بهمن 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   مسعود سیفائی
يکشنبه، 29 فروردين 1395

استاد :   مسعود سیفائی
يکشنبه، 29 فروردين 1395

استاد :   مسعود سیفائی
يکشنبه، 29 فروردين 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مینا نوری
يکشنبه، 13 تير 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 27 شهريور 1395

استاد :   افشین ابراهیمی
سه شنبه، 4 آبان 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
چهارشنبه، 1 دي 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
يکشنبه، 10 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 11 بهمن 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 11 بهمن 1396
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir