دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مینا نوری
يکشنبه، 13 تير 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 27 شهريور 1395

استاد :   افشین ابراهیمی
سه شنبه، 4 آبان 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
چهارشنبه، 1 دي 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
يکشنبه، 10 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 11 بهمن 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 11 بهمن 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 2 اسفند 1396

استاد :   علی بهرامی
سه شنبه، 28 فروردين 1397

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 8 تير 1397

استاد :   کاظم وارثی
جمعه، 5 مرداد 1397

استاد :   کاظم وارثی
شنبه، 31 شهريور 1397

استاد :   افشین ابراهیمی
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 5 آبان 1397

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 27 آبان 1397

استاد :   مهدی زینالی
يکشنبه، 14 بهمن 1397

استاد :   مینا نوری
چهارشنبه، 24 بهمن 1397

استاد :   کاظم وارثی
يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

استاد :   مهدی زینالی
پنجشنه، 6 تير 1398

استاد :   مهدی زینالی
دوشنبه، 22 مهر 1398

استاد :   کاظم وارثی
يکشنبه، 19 آبان 1398

استاد :   کاظم وارثی
شنبه، 26 بهمن 1398

استاد :   اسماعیل نجفی اقدم
دوشنبه، 7 مهر 1399

استاد :   اسماعیل نجفی اقدم
سه شنبه، 8 مهر 1399

استاد :   اسماعیل نجفی اقدم
سه شنبه، 8 مهر 1399

استاد :   کاظم وارثی
شنبه، 12 مهر 1399

استاد :   آرزو جهانی
دوشنبه، 28 تير 1400

استاد :   مهدی زینالی
سه شنبه، 2 آذر 1400

استاد :   مهدی زینالی
سه شنبه، 2 آذر 1400
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir