دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

افشین ابراهیمی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: aebrahimi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459374
شماره فکس: 04133459374
 محمد حسین صداقی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sedaaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459370
شماره فکس: 04133444322
 حسین ابراهیم نژاد
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: ebrahimnezhad@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459343
شماره فکس: 04133444322
اکبر غفارپور رهبر
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: ghaffarpour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459367
شماره فکس:
محمد جواد خسروجردی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: khosrowjerdi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33444322
شماره فکس: 041-33444322
 حسین مددی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: madadi@sut.ac.ir, hmadadi64@yahoo.ca
شماره تلفن: 04113459361
شماره فکس:
 احمد صادقی یزدان خواه
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sadeghi@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس:
 احمد اکبری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: a.akbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459334
شماره فکس:
 محمد رضا عزیزیان
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: azizian@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459352
شماره فکس: 04113444322
حبیب بدری قویفکر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: badri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459375
شماره فکس: 04113444322
 محمد هجری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hejri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459363
شماره فکس: 04133444322
رسول کاظم زاده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: r.kazemzadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459362
شماره فکس: 04113459362
رضا محبوبی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: mahboobi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459356
شماره فکس:
اسماعیل نجفی اقدم
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: najafiaghdam@sut.ac.ir
شماره تلفن: 09143098997
شماره فکس: 04133444322
مهدی زینالی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: zeinali80@yahoo.com
شماره تلفن: 04133459366
شماره فکس: 04133459366
عباس محمودی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی: mahmoodi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459418
شماره فکس:
علی بهرامی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: bahrami@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459419
شماره فکس: 04133459419
هادی عظمی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی: h_ozma@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459331
شماره فکس: 04133444322
حمید خوشخو
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: khoshkhoo@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459340
شماره فکس: 04133444322
حسن فرجی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hfaraji@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459466
شماره فکس: 04133444322
امیر حبیب زاده شریف
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sharif@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459353
شماره فکس: 04133444322
معصومه آذغانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mazghani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459464
شماره فکس: 04113444322
مینا نوری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Noori@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459463
شماره فکس: 041-33444322
رضا اسلامی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: eslami@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459424
شماره فکس: 04133459424
کاظم وارثی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: k.varesi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459424
شماره فکس: -
عادل پورمند
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: روی آیکون های زیر کلیک کنید
شماره تلفن:
شماره فکس:
 مصطفي محمد پورفرد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
آرزو جهانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: a.jahani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459340
شماره فکس: -
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir