دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   علی بهرامی
دوشنبه، 5 بهمن 1394

استاد :   افشین ابراهیمی
شنبه، 10 بهمن 1394

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   حسن فرجی
شنبه، 28 فروردين 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مهدی زینالی
شنبه، 11 ارديبهشت 1395

استاد :   مهدی زینالی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   محمد حسین صداقی
يکشنبه، 16 خرداد 1395

استاد :   مینا نوری
يکشنبه، 13 تير 1395

استاد :   افشین ابراهیمی
دوشنبه، 5 مهر 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
دوشنبه، 11 بهمن 1395

استاد :   محمد جواد خسروجردی
جمعه، 15 بهمن 1395

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 26 شهريور 1396

استاد :   کاظم وارثی
چهارشنبه، 11 بهمن 1396

استاد :   افشین ابراهیمی
شنبه، 14 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   مینا نوری
سه شنبه، 24 مهر 1397

استاد :   کاظم وارثی
يکشنبه، 21 بهمن 1397

استاد :   کاظم وارثی
پنجشنه، 28 شهريور 1398

استاد :   اسماعیل نجفی اقدم
دوشنبه، 7 مهر 1399

استاد :   اسماعیل نجفی اقدم
دوشنبه، 7 مهر 1399

استاد :   کاظم وارثی
يکشنبه، 18 آبان 1399

استاد :   آرزو جهانی
دوشنبه، 28 تير 1400

استاد :   معصومه آذغانی
يکشنبه، 3 مرداد 1400

استاد :   افشین ابراهیمی
جمعه، 15 بهمن 1400
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir