شنبه، 29 تیر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


آزمایشگاه تحقیقاتی نانو اپتیک و فوتونیک

Nano-Optics and Photonics Research Lab (NOPRL)


 

معرفی آزمایشگاه


معرفی افراد و زمینه های پژوهشی


دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

        
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir