دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

Nano-Optics and Photonics Research Lab (NOPRL)

 

 It is our honor to announce that Mr. Amin Abbasiyan and Mrs. Hadiseh Imanian are PHD students accepted by Brilliant tallented student's grant in 2019 and 2021, respectively. 

 


Lab introduction

Achievements

        
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir