پنج شنبه، 2 اسفند 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


آزمایشگاه تحقیقاتی نانو اپتیک و فوتونیک

Nano-Optics and Photonics Research Lab (NOPRL)معرفی آزمایشگاه


معرفی افراد و زمینه های پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی دانشجویان       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir