دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه کنترل

گروه کنترل

 

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

زمینه‌های پژوهشی

اطلاعات تماس

 

دکتر احمد اکبری الوانق

استادیار

شناسایی و کنترل هوشمند

طراحی مبتنی بر نامساوی‌های ماتریسی

سیستم های کنترل فعال ارتعاش

کنترل سیستم های خودرو

 تلفن: 04133459334

ایمیل: a.akbari@sut.ac.ir

 
 
 

دکتر محمد جواد خسروجردی
(
معاونت دانشکده برق)

استاد

تشخیص و جبران سازی عیب

کنترل غیرخطی و مقاوم

کنترل مبتنی بر داده

 تلفن: 04133459369

ایمیل: khosrowjerdi@sut.ac.ir

 

دکتر رضا محبوبی اسفنجانی

(مدیر گروه کنترل)

استاد

سیستم‌های دینامیکی شبکه‌شده

سیستم‌های تأخیری

کنترل پیش‌بین

تلفن: 04133459356

ایمیل: mahboobi@sut.ac.ir

 

دکتر مهدی زینالی

استادیار

شناسایی سیستم ها

انرژیهای تجدید پذیر

میکرو گرید (ریزشبکه)

اتوماسیون صنعتی

کنترل تطبیقی و فازی

تلفن: 04133459366

ایمیل: zeinali@sut.ac.ir

 

 

 

 

 


 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir