چهارشنبه، 2 خرداد 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اکبر غفارپور رهبر
مرتبه علمی :استاد
تخصص : Computer , IEEE Senior Member
زمینه های تحقیقاتی : Optical networks, Scheduling, IPTV, VANET, Traffic management in high speed networks, Network modeling, Analysis and performance evaluation.
مراکز تحقیقاتی :Computer Networks Research Lab

پست الکترونیکی: ghaffarpour@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04113459367
شماره فکس:
رزومه:

Education:

2002-2006: Ph.D., Computer Science, University of Ottawa, Ottawa, Canada, Nominated for thesis award.

1992-1995: M. Sc., Computer Architecture Engineering, Iran University of Science & Technology, GPA: 17.26 (out of 20),  Rank 1 (out of 6).

1987-1992: B.Sc., Computer Hardware Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, GPA: 16.59 (out of 20),  Rank 1 (out of 40).

1983-1987: Diploma, Math and Physics, Dehkhoda high  school, Tabriz, Iran , GPA: 18.3 (out of 20), Rank 1 (out of 35).

Professional Membership:

 • IEEE Membership

Senior member: Feb. 2012 to present
Member: 2007 to Feb. 2012

Student member: 2004 to 2006

 • OSA Membership

Member: 2008, 2010 - present

Student member: 2006

Reserach Interests:

Optical networks, Scheduling, IPTV, VANET, Traffic management in high speed networks, Network modeling, Analysis and performance evaluation.

Taught Courses:

Graduate: Provision of QoS in Computer Networks, Optical Networks, Performance Evaluation of Computer Networks, Advanced Computer Networks, Data Communication Networks, Wireless Networks

Undergraduate: Microprocessors(8086, 8085, MCS8051, Z80), Computer Architecture,  Logic Circuits, Data Structures, Interfaceing Circuits, Programming Languages,  Numerical Calculations, Information Storage and  Retrieve,  Assembly Language Programming, Informatics Systems, Fundamentals of Computer Programming, Artificial Intelligence, Advanced Computer Programming (C ,  Pascal ,  Basic , Fortran  , and  Foxpro), Microprocessor lab, Computer Architecture and  Logical Circuits Lab.

Language:

  Azari(native),  Farsi(excellent),  English(good)

Academic Activities:

  1993 to 1995  : Lecturer, Computer Engineering Department, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

  1995 to 2002  : Lecturer, Dept. of Electrical Eng., Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

  1996 to  1997 : Lecturer, Dept. of Electrical Eng., Tabriz University, Tabriz, Iran.

  1996 to 2001  : Lecturer, Payam Noor University, Tabriz, Iran

  2006 to Sep. 2010  : Assistant Professor in  Dept. of Electrical Eng., Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

  Sep. 2010 to present   : Associate Professor in  Dept. of Electrical Eng., Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
 

Book and Book Chapters:

[7]  Amin Ebrahimzadeh, Akbar Ghaffarpour Rahbar, "Greening Data Centers", accepted for Book "Green Networking and Communications", CRC Press, USA.

[6] Sepideh Nikmanzar and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Request-based Multicasting in Video-on-Demand Systems”, book chapter, accepted for publication in “Building Next-Generation Converged Networks: Theory and Practice”, CRC Press, Taylor & Francis Group, USA.

[5]  Mohammad Ali Mohseni and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Green Optical Core Networks,” book chapter in book “Handbook on Green Information and Communication Systems", AP, Elsevier, 2013.

[4]   Sajjad Zare, Akbar Ghaffarpour Rahbar, “IPTV Challenges and Solutions in Metro Networks”, Book Chapter in Book “Advancements in Distributed Computing and Internet Technologies: Trends and Issues,” Editor: Dr. Al-Sakib Khan, IGI-Global Publishers, USA, 2012.

[3]  Ameneh Daeinabi, Akbar Ghaffarpour Rahbar, and Wail Mardini, “Protection of Unicast and Multicast Traffic in WDM Mesh Networks: A Survey,” Book Chapter in Book Computer Science Research and Technology, Volume 2, Editor: Janice P. Bauer, Nova Publishers, New York, USA, 2011.

[2] Ameneh Daeinabi, and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Clustering, Connectivity, and Monitoring Challenges in Vehicular Ad hoc Networks”, Book Chapter in Book “Advances in Vehicular Ad-Hoc Networks: Developments and Challenges,” Editor: Dr. Mohamed Watfa, IGI Global Publishers, USA, pp.257-281, April 2010.

[1]  Akbar Ghaffarpour Rahbar and Oliver Yang, OPS Networks: Bandwidth Management & QoS, VDM Verlag, Germany, Sep. 2009.


Journal  Papers:

[42]  Forough Shirin Abkenar, Akbar Ghaffarpour Rahbar, “A New Power Efficient Approach: Optimal Power Efficient Management Scheme (OPEM) for Mobile Station in Two-Tier and Three-Tier Networks,”  accepted for publication in IOS-PRESS Mobile Information Systems. (JCR, ...) 

[41]  Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Fault Tolerant Broadcasting Analysis in Wireless Monitoring Networks,” accepted for publication in Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science.   (JCR, ...)

[40] Ameneh Daeinabi and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "SCKD: An Advanced Security Scheme based on Clustering and Key Distribution in Vehicular Ad-Hoc Networks," accepted for publication in Elsevier Computers & Electrical Engineering (JCR, ...) 

[39] Ali Athari and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “IFCS: An Intelligent Fast Channel Switching in IPTV over PON based on Human Behavior Prediction,” accepted for publication in Springer Multimedia Tools & Applications. (JCR, ...) 

[38] Sajjad Zare and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Congestion Control in IPTV over PON using Digital Fountain Forward Error Correction,” accepted for publication in Elsevier Journal of Network and Computer Applications (JCR, ...) 

[37] Sepideh Nikmanzar , Akbar Ghaffarpour Rahbar, and Amin Ebrahimzadeh, “On-Demand Video Streaming Schemes over Shared-WDM-PONs“, accepted for publication in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. (JCR, ...)

[36] Ali Razmkhah and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Dynamic Bandwidth Allocation in Heterogeneous WDM EPONs,” accepted for publication in special issue on Optical Network Architectures, Systems and Applications, Springer Telecommunication Systems. (JCR, ...)

[35]  Amin Ebrahimzadeh, Akbar Ghaffarpour Rahbar, and Behrooz Alizadeh, "Binary Quadratic Programming Formulation for Routing and Wavelength Assignment problem in all-Optical WDM networks," Elsevier Optical Switching & Networking, vol.10, no.4, Nov. 2013, pp. 354–365. (JCR, ...) 

[34] Ameneh Daeinabi, Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Detection of Malicious Vehicles (DMV) through Monitoring in Vehicular Ad-Hoc Networks,” Springer Multimedia Tools and Applications, special issue on Secure Multimedia Communications in VANET, vol.66, no.2, pp. 325–338, Sep.2013.   (JCR, ...)

[33]  Marzieh Barootkar and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "RLHOR: Reliability-aware Location and History based Opportunistic Routing," Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering (JNSEE), vol.1, no.1, Summer 2013, pp.82-106. (Persian)

[32] Amir Kakekhani and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Green Distributed Quality of Transmission Aware Routing and Wavelength Assignment in All-Optical Networks”, Journal of Optical Communications, vol.34, no.2, pp.89-106. (ISI,..).

[31]   Akbar Ghaffarpour Rahbar, "Analysis of optical packet loss rate under asymmetric traffic distribution in multi-fiber synchronous OPS switches", Elsevier Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Vol.124, no.9, May 2013, pp.769-772.  (JCR, ...)

[30]  Akbar Ghaffarpour Rahbar, “EBvN: Efficient BvN in Multi-fiber/Multi-wavelength Overlaid-Star Optical Networks,” Springer Journal of Annals of Telecommunications, vol.67, no.11-12, Nov.2012, pp.575–588..   (JCR, ...)

[29] Akbar Ghaffarpour Rahbar, "A Review of Dynamic Impairment-Aware Routing and Wavelength Assignment Techniques in All-Optical Wavelength-Routed Networks",  IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol.14, no.4, Fourth Quarter 2012, pp.1065-1089. (JCR, ...)

[28] Mustafa Vahabzadeh  and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Improvement of the Performance of Database Access Operations in Cellular Networks”, Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), vol. 2012, no.3, Sep.2012, pp.73-82.  (EBSCO). 

[27]  Saeed Barkabi and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “MC-BRM: A Distributed RWA Algorithm with Minimum Wavelength Conversion,” vol.18, no.4, July 2012, pp.230-241.   (JCR, ...)

[26]  Saeed Barkabi and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “LC-DLA: A Fair Congestion-Aware Distributed Lightpath Allocation Mechanism,” Elsevier OPTIK - International Journal for Light and Electron Optics, vol.123, no.15, Aug.2012, pp.1370-1377.  (JCR, ...)

[25]  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "Impairment-aware Merit-based Scheduling in QoS-capable Multi-fiber OPS Networks,” Journal of Optical Communications, vol. 33, no.2, pp. 103–121, June 2012.  (JCR, ...)

[24] Akbar Ghaffarpour Rahbar, ”PTES: A New Packet Transmission Technique in Bufferless Slotted OPS Networks,” IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking (JOCN), vol. 4, no. 6, June 2012, pp.490–502.   (JCR, ...)

[23]  Mustafa Vahabzadeh  and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "The Virtual Overlap Region with Forwarding Pointer (VORFP) Technique for Tracking Mobile Users in Personal Communication Systems," Springer International Journal of Wireless Information Networks, vol. 19, no. 1, Mar. 2012, pp. 62-72 (SCOPUS, INSPEC,..)

[22]  Sajjad Zare and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “An FEC Scheme Combined with Weighted Scheduling to Reduce Multicast Packet Loss in IPTV over PON”, Elsevier Journal of Network and Computer Applications, Vol. 35, no. 1, Jan. 2012, pp.459-468.   (JCR, ...)

[21]  Ali Razmkhah and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “OSLG: A New Granting Scheme in WDM Ethernet Passive Optical Networks”, Elsevier Optical Fiber Technology, vol.17, no.6, Dec.2011, pp.586-593.   (JCR, ...)

[20]  Sajjad Zare, Akbar Ghaffarpour Rahbar, and Hossein Ebrahimnezhad, “A 2-level FEC Mechanism Joint with Cross-Layer Superposition Coded Multicast for Robust IPTV Service over WiMAX,” Springer Wireless Networks, vol.17, no.5, July 2011, pp.1203-1216.    (JCR, ...)

[19] Amir Kakekhani and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "CRE: A Novel QoT-Aware Routing and Wavelength Assignment Algorithm in All-Optical Networks”, Elsevier Optical Fiber Technology, vol.17, no.3, May 2011, pp.145-155.   (JCR, ...)

[18]  Ameneh Daeinabi, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, and Ahmad Khademzadeh, "VWCA: An Efficient Clustering Algorithm in Vehicular Ad-Hoc Networks," Elsevier Journal of Network and Computer Applications, vol. 34, no.1, Jan.2011, pp.207-222.   (JCR, ...)

[17]  Mustafa Vahabzadeh  and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Modified Smallest Available Report First: New Dynamic Bandwidth Allocation Schemes in QoS-Capable EPONs,” Elsevier Optical Fiber Technology, vol.17, no.1, Jan.2011, pp.7-16.    (JCR, ...)

[16] Mehdi Shamsi and Akbar Gaffarpour Rahbar, “Packet Loss Analysis of Multi-Fiber Asymmetric Shared-per-link Optical Packet Switches,” International Journal of Advances in Optical Communication and Networks, vol.1, no.1, Dec. 2010, pp.5-10. (INSPEC, EBSCO)

[15]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Dynamic Impairment-Aware RWA in Multi-fiber Wavelength-Routed All-Optical Networks Supporting Class-based Traffic”, IEEE Journal of Optical Communications and Networking, vol.2, no.11, Nov. 2010, pp.915-927.   (JCR, ...)

[14] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “CST: A New Contention Reduction Scheme in Slotted All-Optical Packet Switched Networks,” Elsevier Performance Evaluation, vol.67, no.5, May 2010, pp.361_375.   (JCR, ...)

[13] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Agile Bandwidth Management Techniques in Slotted All-Optical Packet Interconnection Networks,” Elsevier Computer Networks, vol.54, no.3, Feb. 2010, pp.387-403. (JCR, ...)

[12] Mohammad Ghaleb Ali, Wail Mardini, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, and Yaser Khamayseh, "Improvement of Metropolitan Wireless Networking Using Wireless Optical Mesh Networks," AICIT Journal of Digital Content Technology and its Applications, vol.3, no.3, Sep.2009, pp.60-73. (ProQuest; SCOPUS, …)

[11]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “An Approach to Increase Internet Traffic Transmission Rate over OPS Networks,” Iranian Journal of Electrical and Computer Enginering, vol.7, No.2, Summer 2009, pp.103-113 (in Persian) (ISC).

[10] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Even Slot-Transmission in Slotted Optical Packet-Switched Networks, " IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol.1, no.2, July 2009, pp. A219–A235.   (JCR, ...)

[9] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Improving Throughput of Long-hop TCP Connections in IP over OPS Networks,” Springer Photonic Network Communications, vol.17, no.3, June 2009, pp.226-237.  (JCR, ...)

[8]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Distribution-based Bandwidth Access Scheme in Slotted All-Optical Packet-Switched Networks,” Elsevier Computer Networks, vol.53, no.5, Apr.2009, pp.744-758. (JCR, ...)

[7] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Cost-Effective Combination of Contention Resolution/Avoidance Schemes in Bufferless Slotted OPS Networks", Elsevier Optics Communications, vol. 282, no. 5, Mar. 2009, pp. 798-808.  (JCR, ...)

[6]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “LGRR: A New Packet Scheduling Algorithm for Differentiated Services Packet-Switched Networks”, Elsevier Computer Communications, vol.32, no.2, Feb. 2009, pp.357-367. (JCR, ...)

[5] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Contention Avoidance and Resolution Schemes in Bufferless All-Optical Packet-Switched Networks: A Survey”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol.10, no.4, Dec.2008, pp.94-107.   (JCR, ...)

[4] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Contention Resolution by Retransmission in Single-hop OPS Metro Networks,” Journal of Networks (JNW), vol.2, no.4, Aug. 2007, pp. 20-27. (ProQuest; SCOPUS, …)

[3]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Fiber-Channel Tradeoff for Reducing CollJCR, ...ons in Slotted Single-Hop Optical Packet-Switched (OPS) Networks,” OSA Journal of Optical Networking, vol.6, no.7, July 2007, pp. 897-912.   (JCR, ...)

[2] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “OCGRR: A New Scheduling Algorithm for Differentiated Services Networks,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol.18, no.5, May 2007, pp. 697-710.  (JCR, ...)

[1] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Prioritized Retransmission in Slotted All-Optical Packet-Switched Networks,” OSA Journal of Optical Networking, vol.5, no.12, Dec.2006, pp.1056-1070. (JCR, ...)Referred Conference papers:

[46] Marzieh Barootcar and  Akbar Ghaffarpour Rahbar," Reliability-aware Location and History based Opportunistic Routing," Proc. Sixth International Symposium on Telecommunications (IST 2012), Tehran, Iran, Nov. 2012.

[45] Kian Abdollahi and  Akbar Ghaffarpour Rahbar," A New Bandwidth Allocation for IPTV Services over EPON," Proc. Sixth International Symposium on Telecommunications (IST 2012), Tehran, Iran, Nov. 2012.

[44] Sepideh Nikmanzar and Akbar Ghaffarpour Rahbar,“ PBP: A Novel Video-on-demand Delivery Scheme over Shared-WDM-PON“, Proc. Sixth International Symposium on Telecommunications (IST 2012), Tehran, Iran, Nov. 2012.

[43] Ali Athari and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "Intelligent Fast Channel Switching in Mobile IPTV based on User Behaviors,” Proc. 20th Iranian Conf. on Electrical Engineering (ICEE 2012), Tehran, Iran, May 2012. (Persian)

[42]  Elham khalili Amlashi and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Comparison of Second and Fourth Generation Mobile Networks in Network Layer for Communications Infrastructure of Iran”, Second IRAN Mobile VAS Conference, IRIB International Conference Center, Tehran, Iran, Mar.2012. (Persian)

[40]  Mustafa Vahabzadeh  and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, " MHPP: A New Dynamic Bandwidth Allocation in Ethernet Passive Optical Networks,” IEEE High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies(HONET) 2011, Riyadh, Saudia Arabia, Dec. 2011, pp.55-59.

[39] Ali Razmkhah and Akbar Ghaffarpour Rahbar, "Traffic Load Heterogeneity in WDM EPONs,” IEEE High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies(HONET) 2011, Riyadh, Saudia Arabia, Dec. 2011, pp.60-64.

[38]  Hamed Shahbazifard and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "A New Method for Soft Handoff in Mobile IPTV,” First CSUT Conference on Computer, Communication and Information Technologies, Tabriz, Iran, Nov. 2011. (Persian)

[37] Sepideh Nikmanzar and  Akbar Ghaffarpour Rahbar, "The Effect of Mobility in IPTV Traffic in Wireless Mesh Home Networks,” First CSUT Conference on Computer, Communication and Information Technologies, Tabriz, Iran, Nov. 2011. (Persian)

[36] Ali Razmkhah and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “NFS: A New DBA to Alleviate Channel Idle Time in Heterogeneous WDM-EPONs", Proc. IEEE 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, Dec.2010, pp.138-142.

[35] Amir Kakekhani and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “QARWA: A Novel Distributed QoT-Aware RWA to Improve QoS in Transparent Optical Networks", Proc. IEEE 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, Dec.2010, pp.157-162.

[34] Saeed Barkabi and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “ Least-Congested Distributed Lightpath Allocation", Proc.IEEE 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, Dec.2010, pp.151-156.

[33] Mustafa Vahabzadeh Dolama and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “ Multi Group Dynamic Bandwidth Allocation Scheme in Long Reach PONs", Proc. IEEE 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, Dec.2010, pp.163-168.

[32] Mustafa Vahabzadeh Dolama and Akbar Ghaffarpour Rahbar, “Performance Evaluation of the Number of Database Accesses in Cellular Networks,” Proc. The Second International Conference on Wireless & Mobile Networks (WiMo-2010), Anakara, Turkey, June 2010.

[31] Hussein Soleymani and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Vehicle Identification in Sensor Networks using SVM Classifier”, 15th Annual Conference of Iran Computer Society, Tehran, Iran, Feb. 2010.

[
30] Amir Kakekhani and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “A Novel QoT-Aware Routing and Wavelength Assignment Algorithm in All-Optical Networks,” Proc. IEEE International CSI Computer Conference (CSICC 2009), Tehran, Iran, Oct. 2009.

[29] Hamed Ranjzad and Akbar Ghaffar Pour Rahbar,"A New Analytical Model and Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks Based on Time Varying Behavior of Nodes," Proc. Third International Conference on Information Security and Assurance (ISA 2009), Seoul, Korea, June 2009, pp.57-67.

[28] Ameneh Daeinabi, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, and Ahmad Khademzadeh, "Adaptive Allocation of Transmission Range in Vehicular Ad-Hoc Networks", Proc. 17th Iranian Conf. on Electrical Engineering (ICEE2009), Tehran, Iran, May 2009.

[27] Saeed Kamel and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Heuristic Surveillance of Targets in Sensor Networks ", Proc. IEEE 5th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET08), Penang, Malaysia, Nov. 2008.

[26] Ameneh Daeinabi, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, and Wail Mardini, “Protection of Multicast Traffic in WDM Mesh Optical Networks,” Proc. IEEE 5th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET08), Penang, Malaysia, Nov. 2008.

[25] Mohammad G. Ali, Wail Mardini, Yaser Khamayseh,  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Improvements of using the WOMN System in Communication," Proc. IEEE 5th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET08), Penang, Malaysia, Nov. 2008.

[24] Nasibeh Alijanpour Shalmany and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Improved Adaptive Protocol for Authentication and Key Agreement", Proc. IEEE International Symposium on Telecommunications (IST 2008), Tehran, Iran, Aug.2008, pp.1-6.

[23]Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver W. W. Yang, "Even Slot-Transmission in Slotted OPS Networks," Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) 2008, Beijing, China, May 2008, pp.391-395.

[22] Amir Kakekhani and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Wireless Networks in Intelligent Transportation Systems", First Seminar on Telecommunication Protocols and Standards, East Azarbaijan Telecommunication Center, Tabriz, Iran, Mar.2008.

[21] Fatemeh Hourali and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "RFID and Wireless Sensor Networks", First Seminar on Telecommunication Protocols and Standards, East Azarbaijan Telecommunication Center, Tabriz, Iran, Mar.2008.

[20] Nasibeh Alijanpour Shalmany, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “On the Choice of All-Optical Switches for Optical Networking,” Proc. IEEE 4th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET07), UAE, Dubai, Nov.2007.

[19] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “An Approach to Improve TCP Throughput of Long-hop Connections in Bufferless OPS Networks,” Proc. IEEE 4th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET07), UAE, Dubai, Nov.2007.

[18] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Collision Reduction Schemes for Class-based Traffic in OPS Networks,” Proc. IEEE 4th International Symposium on High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies (HONET07), UAE, Dubai, Nov.2007.

[17] Choudhury Al Sayeed, Dewan Ahmed, and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Hybrid Maximal Matching for Input Buffered Crossbar Switches," Proc. IEEE Communication Networks and Services Research (CNSR 2007), Fredericton, New Brunswick, Canada, May 2007, pp. 397-403.

[16] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Integrated TDM in Single-Hop Slotted All-Optical OPS Networks,” Proc. IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Niagara Falls, Ontario, Canada, May 2007, pp.777-783.

[15] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, "A New Bandwidth Access Framework in Slotted-OPS Networks,Proc. IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN), Tampa, Florida, USA, Nov.2006, pp.559-560.

[14] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Retransmission in Slotted Optical Networks,Proc. IEEE High Performance Switching and Routing (HPSR), Poznan, Poland, June 2006, pp.21-26.

[13] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Reducing Loss Rate in Slotted Optical Networks: A Lower Bound Analysis,” Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) 2006, Istanbul, Turkey, Jun. 2006.

[12] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Mushi Jin, Choudhury A. Al Sayeed, and Oliver Yang, “APOSN Performance under the MAN and WAN Environments” Proc. IEEE Canadian Conf. on Electrical and Computer Engineering (CCECE 2006), Ottawa, Canada, May 2006, pp.1211-1214.

[11] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Loan-Grant based Round Robin Scheduling,” Proc. IEEE Communication Networks and Services Research Conference (CNSR 2006), Moncton, New Brunswick, Canada, May 2006, pp.204 - 212.

[10] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Contention Avoidance By Composite Slot Assembling,” Proc. IEEE/OSA Optical Fiber Communication (OFC) 2006, Anaheim, CA, USA, Mar. 2006.

[9]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “The Output-Controlled Round Robin Scheduling in Differentiated Services Edge Switches,” Proc. IEEE BROADNETS 2005, Boston, USA, Oct. 2005, pp.237-245.

[8]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Contention Avoidance in Slotted Optical Networks,” Proc. International conference on Optical Communication Systems and Networks, SPIE Photonics North, vol.5970, Toronto, Canada, Sep.2005.

[7]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “An Integrated TDM Architecture for AAPN Networks,” Proc. International conference on Optical Communication Systems and Networks, SPIE Photonics North, vol.5970, Toronto, Canada, Sep. 2005.

[6]   M. Jin, O.Yang, Y. Zhang, A.G.P.Rahbar and W. Yang, "Applying Time-Division-Multiplexing in Star-Based Optical Networks," Proc. IEEE Canadian Conf. on Electrical and Computer Engineering (CCECE 2005), Saskatoon, Saskatchewan Canada, May 2005.

[5]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Slot Contention Resolution for Distributed TDM Scheduling in an Optical Star Network,” Proc. IEEE Canadian Conf. on Electrical and Computer Engineering (CCECE 2005), Saskatoon, Saskatchewan Canada, May 2005, pp. 286-289.

[4]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Modeling and Simulation of Fuzzy Based Jitter Management for Voice Communications”, OPNETWORKS-2004, Washington, USA, Aug. 2004.

[3]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Oliver Yang and Frank Zhang, “Performance Evaluation of a Fuzzy Based Jitter Management Algorithm,” Proc. IEEE Canadian Conf. on Electrical and Computer Engineering (CCECE 2004), Niagara Falls, Canada, May 2004.

[2]  A.Ghaffar Pour Rahbar, “A Method to Detect the Existence of a Point in an Enclosed Region of an Image”, Proc. the First Iranian Conf. on Machine Vision & Image Processing, Birjand, Iran, Mar.2001, pp.123-129.

[1] A.Ghaffar Pour Rahbar, M.R.Jahed, and M.Fathi , "Heart Arrhythmia Detection using  Fuzzy Logic", Proc. 3rd Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, 1995.
 

Technical Reports:

[11]  Akbar Ghaffarpour Rahbar, Invited Talk, "Contention Avoidance Schemes in Optical Packet Switched Networks", The second Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering, August 28-30, 2013, Tabriz, Iran.

[10] Hussein Soleymani and Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “Vehicle Identification in Sensor Networks,” Artificial Intelligence & Instrumentation Magazine, vol.5, no.3, Aug.2011, pp.46-48. (Persian)

[9] Akbar Ghaffar Pour Rahbar, “IPTV”, invited talk, 3rd Seminar on Information Age, Tabriz University, Tabriz, Iran, Nov. 2011.

[8]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Documentation of “Bandwidth Access in Slotted OPS Networks Considering Quality of Service", Research Project Technical Report, Department of Electrical Eng., Sahand Univ. of Tech, Iran, May 2010.

[7]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Documentation of "Design of Optimum Routing Algorithm for WDM Network", Research Project Technical Report, Department of Electrical Eng., Sahand Univ. of Tech, Iran, Feb. 2010.

[6]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Documentation of " Design of New Techniques for Contention Avoidance in Optical Packet Switched (OPS) Networks", Research Project Technical Report, Department of Electrical Eng., Sahand Univ. of Tech, Iran, Aug.2008.

[5]   Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, "Ingress Switch Architectures in Slotted AAPN Network," poster in AAPN Annual Research Review conference, Ottawa, Canada, June 2006.

[4]   Mushi Jin, Akbar Ghaffar Pour Rahbar, and Oliver Yang, "Comparison Analysis of Two Scheduling Schemes in AAPN Networks," poster in AAPN Annual Research Review conference, Ottawa, Canada, June 2006.

[3]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “Distributed TDM vs. Centralized TDM Scheduling Algorithms,” poster in 2005 AAPN Annual Research Review (ARR) conference, Ottawa, Canada, June 2005.

[2] Akbar Ghaffar Pour Rahbar and Oliver Yang, “How Important is Scheduling in a Single-Hop Optical Network,” presentation in 2nd Workshop on Optimization of Optical Networks (OON 2005), Montreal, Canada, Apr. 2005.

[1]  Akbar Ghaffar Pour Rahbar, "Computer-Controlled Robots", technical report, Iran University of Science & Technology, 1994.
 

Research Theses:

 • Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Bandwidth Management in Slotted All-Optical Packet-Switched Networks under the DiffServ Domain , PhD dissertation, University of Ottawa, Otawa, Canada, Nov.2006, Nominated for thesis award.
 • Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Heart arrhythmia detection using Fuzzy Logic, M.Sc. Thesis, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, Jun 1995.
 • Akbar Ghaffar Pour Rahbar, Design and implementation of a X-Y recorder, B.Sc. Thesis, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, March 1992.
   


Professional Activities:

 • Editor-in-Chief of Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering.
 • Editor of Wiley Transactions on Emerging Telecommunications Technologies Journal, March 2011-present.
 • Associate Editor of International Journal of Advances in Optical Communication and Networks (IJAOCN), Dec.2010-present. 
 • Associate Editor of Journal of Convergence Information Technology, Advanced Institute of Convergence IT (AICIT), Dec.2010-present.  
 • Reviewer for different journals: IEEE Journal of Optical Communications and Networking, IEEE Transactions on Computers, IEEE Communications Letters, ETRI Journal, IJECE Journal, Elsevier Computer Networks, Springer Telecommunication Systems, Wiley Security and Communication Networks, and Elsevier Performance Evaluation.
 • TPC member for International Workshop on Converged Networks, Technologies and Applications (CNTA 2013), In conjunction with ICNC 2013, San Diego, USA, January 28-31, 2013.
 • Reviewer for different conferences: IEEE ICC, IEEE GLOBECOM, IEEE International Symposium on Telecommunications (IST), Iranian Conf. on Electrical Engineering (ICEE).
   

 Awards:

 • Top researcher at department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
 • Top researcher in Engineering in Azarbaijan Sharqi province, 2012.
 • Top educator  at department of Electrical Engineering, 2011, 2012 
 • Ph.D. thesis nominated as one of the best theses at computer science department, university of Ottawa, 2006.

Completed Research Projects: 
  
 
Title of Research Project
Name of Manager
Employer
Finish Date
1
Flood Forecasting Model for North West of Iran (Data Collection and Information Processing)
Asgar Chobdar and
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Sahand University of Technology
July 1999
2
Flood Forecasting Model for Ajichai Domain
Asgar Chobdar and
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Sahand University of Technology
January 2004
3
Design of New Techniques for Contention Avoidance in Optical Packet Switched (OPS) Networks
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Sahand University of Technology
August
2008
4
Design of Optimum Routing Algorithm for WDM Networks
Akbar Ghaffarpour Rahbar
East Azarbaijan Telecommunication Research Center , Iran
February
2010
5
Bandwidth Access in Slotted OPS Networks Considering Quality of Service
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Sahand University of Technology
May 2010
 

 Graduate Students Supervised:


 
MSc /
 PhD
Title of Thesis
Student Name
Supervisor/
Advisor
Defense Date
University
Financially Supported by
1
M.Sc of Communications
Secure Communication Among Vehicles in Vehicular Ad Hoc Networks (VANET)
Ameneh. Daeinabi
Supervisor
(Advisor: Dr. Khademzadeh)
19 Dec. 2008
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
2
M.Sc of Communications
QoS Improvements for WDM Optical Networks Using Rerouting
Amir Kakekhani
Supervisor
13 Jan. 2009
Sahand University of Technology
-
3
M.Sc of Information Technology
Dynamic Bandwidth Allocation in Passive Optical Networks
Mustafa Vahabzadeh
Supervisor
3 July 2010
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
4
M.Sc of Information Technology
QoS Improvements for Internet Protocol TV (IPTV) in Metropolitan Networks
Sajjad Zare
Supervisor
3 July 2010
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
5
M.Sc of Information Technology
Improving Fairness in All-Optical Networks
Saeed Barkabi
Supervisor
1Feb. 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
6
M.Sc of Information Technology
Packet Loss Rate Analysis in OPS Networks
Mehdi Shamsi
Supervisor
9Feb. 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
7
M.Sc of Information Technology
Improvement of Packet Scheduling in WiMAX
Shahram Khoshnavaz
Supervisor
25 Apr. 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
8
M.Sc of Information Technology
Dynamic Bandwidth Allocation in Ethernet-based Passive Optical Networks (PONs) and Long Reach PONs Considering Quality of Service
Ali Razmkhah
Supervisor
10 Sep 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
9
M.Sc of Information Technology
IPTV in Cellular Networks
Ali Athari
Supervisor
17 Sep 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
10
M.Sc of Information Technology
Improvement of IPTV Services in Access Networks Domain
Hamed Shahbazifard
Supervisor
18 Sep 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
11
M.Sc of Information Technology
Opportunistic Routing in Vehicular Ad Hoc Networks in City Environments
Marzieh Barootkar
Supervisor
(Advisor: Dr. Sabaee)
26  Sep.
2011
Sahand University of Technology
-
12
M.Sc of Information Technology
Cost Effective Contention Resolution and Avoidance Schemes in Bufferless Optical Packet Switching Networks
Saeedeh Asemani
Supervisor
23 Nov. 2011
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
13
M.Sc of Information Technology
Intrusion Detection in AODV routing in VANET
Mahdi Asghari Kahnamouei
Supervisor
23 Nov. 2011
Sahand University of Technology
-
14
M.Sc of Information Technology
A New Heuristic Delivery Video Scheme for VoD Service in Optical Access Networks
 
Sepideh Nikmanzar
Supervisor
14 Jul. 2012
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
15
M.Sc of Information Technology
Bandwidth Allocation to IPTV Services in Access Networks
Kian Abdollahi
Supervisor
24 Sep. 2012
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)
16
M.Sc of Information Technology
Improvement of Energy Consumption in Optical Networks
 
Mohammad Ali Mohseni
Supervisor
24 Sep. 2012
Sahand University of Technology
-
17
M.Sc of Information Technology
Improvement of Handover in LTE networks   
Elham Khalili
Supervisor
19 Nov.2012
Sahand University of Technology
Iran Telecom. Research Center (ITRC)

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir