شنبه، 7 خرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

معصومه آذغانی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Communication Systems
زمینه های تحقیقاتی : سیستم های مخابراتی بی سیم، پردازش سیگنال های مخابراتی، پردازش سیگنال های تنک، حسگری فشرده، پردازش سیگنال/تصویر/ویدئو، پردازش تصاویر پزشکی
مراکز تحقیقاتی : Wireless Communications and Signal Processing (WCSP) Lab

پست الکترونیکی: mazghani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459464
شماره فکس: 04113444322
رزومه:
Masoumeh Azghani

 
BIOGRAPHY

Place of birth: Tabriz, Iran
Date of Birth: 23 June 1987

 
CONTACT

Address: Electrical Engineering department, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
Email: mazghani@sut.ac.ir
Phone: 00984133459464

 
EDUCATION

Sharif University of technology
 • Ph.D (with distinction), Sparse Signal Processing (2011-2014). GPA(18.37/20)
Thesis title: Efficient iterative sparse recovery techniques
Tabriz University
 • Msc., signal and Image Processing (2009-2011). GPA (18.98/20)
Thesis title: Video compression using compressed sensing theory
 • Bsc., electrical engineering (2005-2009) .GPA (17. 8/20)
Thesis title: Motion detection in digital images
 
 
POSITIONS
 • Associate Professor, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran (Dec 2019-present)
 • Assistant Professor, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran (Sep 2015-Dec 2019)
 • Visiting researcher, Institute for Inforcom. Research (I2R), A*Star, Singapore (Feb-Sep 2015).
 • Researcher, Multi-media Lab, Advanced Communication Research Institute (ACRI), Sharif University of Technology, Tehran, Iran (2011-2015).
HONORS
 • 1st Rank in M.Sc., Electrical Engineering Department, Tabriz University, 2011.
 • 2nd Rank in B.Sc., Electrical Engineering. Department, Tabriz University, 2009.
 • Ranked 11 in the Nationwide PhD Entrance Exam, Electrical Engineering (2011).
 • Ranked 49 in the Nationwide M.Sc. Entrance Exam, Electrical Engineering (2009).
 • Ranked 18 in Iranian Olympiad in Electrical Engineering (2008).
 • Ranked 665 in nationwide university Entrance Exam among more than 400,000 participants, Iran (2005).
 •  
RESEARCH INTERESTS
 • Wireless communications
 • Array signal processing
 • Signal/image/Video processing
 • Compressed sensing, Sparse Signal Processing, statistical signal processing
 •  Biomedical imaging
 
 
PUBLICATIONS
Journal:
 • [1] N. Sadeghi, and M. Azghani, " Massive MIMO Slow-varying Channel Estimation Using Tensor Sparsity", Accepted in International Journal of Information and Communication Technology Research.
 • [2] F. Afkhaminia, M. Azghani," Sparsity-based DOA Estimation of 2-D Rectangular Array in the Presence of Gain and Phase Uncertainty ", Circuits, Systems, and Signal Processing, June 2021.
 • [3] N. Maleki and M. Azghani, “Distributed Adaptive Thresholding Graph Recursive Least Squares Algorithm “under revision in IEEE Transactions on Circuit and Systems: Express Briefs.
 • [4] R. Sedghi, and M. Azghani, “Interference Suppression in Heterogeneous Massive MIMO Systems with Imperfect CSI “, under revision in Digital Signal Processing Elsevier.
 • [5] R. Aghaei, and M. Azghani, “Distributed Sparsity-based Nonlinear Regression With Multiple Kernels in Wireless Sensor Networks”, under revision in Elsevier Adhoc networks.
 • [6] H. Oliaei, and M. Azghani, “Video Motion Forgery Detection Using Motion Residual and Object Tracking,” under revision in IEEE Transactions on Information Forensics & Security.
 • [7] N. Sadeghi, M.Azghani, "Multi-User Massive MIMO Channel Estimation Using Joint Sparsity and Non-ideal Feedback Modeling" Digital Signal Processing Elsevier,Vo. 100, 102640, 2020.
 • [8] N. Maleki and M. Azghani, "Sparse Mixed Norm Adaptive Filtering Technique," Circuits, Systems, and Signal Processing vol. 39, no. 11, 5758-5775, 2020.
 • [9] S.Fattan, M.Azghani, N. Kazemi, "Image Copy-Move Forgery Detection Using Sparse Recovery and Keypoint Matching", IET Image Processing, vo. 14, no. 12, 2799-2807, 2020.
 • [10] M.Azghani, A.Esmaeili, K.Behdin, and F.Marvasti, "Missing Low-Rank and Sparse Decomposition based on Smoothed Nuclear Norm", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 30, no. 6, pp. 1550-1558, June 2020.
 • [11] E. Mikaeli, A. Aghagolzadeh, and M. Azghani, "Single-image super-resolution via patch-based and group-based local smoothness modeling," The Visual Computer, vo. 36, no. 8, 1573-1589, (2020).
 • [12] S. Abtahi, M. Azghani, F. Marvasti, “An Adaptive Iterative Thresholding Algorithm for Distributed MIMO Radars”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vo. 55, No. 2, April 2019.
 • [13] M.Azghani, S.Abtahi, F.Marvasti, "Simultaneous Block Iterative Method with Adaptive Thresholding for Cooperative Spectrum Sensing", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vo.64, No. 6, June 2019.
 • [14] F. Afkhaminia, M.Azghani, "2-D Off-grid DOA Estimation Using Joint Sparsity", IET Radar, Sonar & Navigation, Vol. 13, No. 9, August 2019.
 • [15] N.Sadeghi, M.Azghani, "Semi-Blind Channel Estimation based on subspace modeling for Multi-user Massive MIMO system", Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering, Vol. 5, No. 2, 2018.
 • [16] R. Sedghi, M. Azghani, "Sparsity-based MIMO interference suppression technique in the presence of imperfect channel state information," IET Communications vol. 13, no. 19 , 3201-3206, 2019.
 • [17] M. Azghani, A. Ghorbani, and F. Marvasti. "Blind Iterative Non-linear Distortion Compensation Based on Thresholding." IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Vo. 64, No. 7, 2017.
 • [18] M.Azghani, M.Karimi, F.Marvasti, “Multi-Hypothesis Compressed Video Sensing Technique" in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vo. 26, No. 4, 2016.
 • [19] M. Azghani and F. Marvasti, "L2-Regularized Iterative Weighted Algorithm for Inverse Scattering," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 64, no. 6, pp. 2293-2300, June 2016.
 • [20] M.Azghani, P.Kosmas, F.Marvasti, “Microwave Medical Imaging Based on Sparsity and an Iterative Method with Adaptive Thresholding,” IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.34, no.2, pp.357-365, Feb. 2015.
 • [21] M.Azghani, P.Kosmas, F.Marvasti, “Fast Microwave Medical Imaging Based on Iterative Smoothed Adaptive Thresholding,” Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE, vol.14, no., pp.438-441, 2015.
 • [22] M. H. Khoozani, F. Marvasti, M. Azghani, M. Ghassemian, "Finding sub-optimum signature matrices for overloaded code division multiple access systems," IET Communications, vol.7, no.4, pp.295, 306, March 5 2013.
 
Book chapter:
 • [1] M.Azghani, F.Marvasti,” Sparse Signal Processing,” published in the Applied and Numerical Harmonic Analysis Series (Springer-Verlag) under the title “New Perspectives on Approximation and Sampling Theory”, 2014.
 
 
Conference:
 

[1] N. Sadeghi, M. Azghani, "Channel Estimation using Block Sparse Joint Orthogonal Matching Pursuit in Massive MIMO Systems," 26th International Computer Conference, Computer Society of Iran (CSICC), 2021.

[2] E. Mikaeli, A. Aghagolzadeh, M. Azghani, Single Image Super Resolution via Adaptive Group-Based Sparse Domain Selection, Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), IEEE 2018/5/8.

[3] A. Abtahi, M. Azghani, J. Tayefi and F. Marvasti, "Iterative block-sparse recovery method for distributed MIMO radar," Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT), Tehran, 2016, pp. 1-4.

[4] M.Azghani, F.afkhaminia, "Sparsity-based Direction of Arrival Estimation in the Presence of Gain/Phase Uncertainty" presented in EUSIPCO, KOS 2017 (invited talk).

[5] M. Azghani, F. Marvasti. "Iterative Least Squares Algorithm for Inverse Problem in Microwave Medical Imaging." EUSIPCO, Budapest, 2016. (invited talk)

[6] M. Azghani, S. Sun, "Low-rank Block sparse decomposition algorithm for anomaly detection in networks," Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), Hong Kong, 2015, pp. 807-810. (invited talk)

[7] M.Azghani and F.Marvasti, “Microwave Imaging Based on Compressed Sensing,” invited to give a keynote speach in URSI AT-RASC 2015.

[8] M.Azghani, P.Kosams, F.Marvasti,” Iterative Thresholding Techniques for Breast Tumor Microwave imaging,” presented in European Conference on Antennas and Propagation 2014. (invited talk)

[9] M. Azghani, F. Marvasti, “Iterative methods for random sampling recovery and compressed sensing recovery,” presented in sampTA, Eurasip 2013.

[10] M. Azghani, F. Marvasti, “Towards Optimization of Toeplitz Matrices for Compressed Sensing,” presented in IWCIT, IEEE 2013.

[12] M. Azghani, F. Marvasti, “Progressive Sparse Image Sensing using Iterative Methods,” international symposium on telecommunications (IST) 2012.

[13] S. Fattahi, M. Azghani, and F. Marvasti, “An Algorithm for Detecting the Exact Regions of Moving Objects in Video Frames,” accepted in international symposium on telecommunications (IST) 2014.

[14] M. Azghani, A. Aghagolzadeh, S. Ghaemi, M. kouzegar, “Intelligent modified mean shift tracking using genetic algorithm,” 5th international symposium on telecommunications (IST) 2010.

            [15] F. Marvasti, M. Azghani, P. Imani, P. Pakrouh, S. J. Heydari, A. Golmohammadi, A. Kazerouni, M. M Khalili, “Sparse signal processing                using iterative method with adaptive thresholding (IMAT), ” 19th International Conference on Telecommunications (ICT), 2012. (invited talk)

            [16] M. Azghani, A. Aghagolzadeh, M. Aghagolzadeh, “compressed video sensing using adaptive sampling rate,” 5th international                              symposium on telecommunications (IST) 2010.

 
 
Supervised Theses
 • Neda Kazemi, PhD thesis (ongoing) .

 • Rana Sedghi, PhD thesis (ongoing) .

 • Abbasali Atarodi, PhD thesis (ongoing) .

 • Nasser Sadeghi, PhD thesis (ongoing) .
 • Elhameh Mikaili, PhD thesis (coadvised with Prof.Aghagolzadeh) on "Image Super-resolution techniques".
 • Fatemeh Afkhaminia, Master thesis on "Direction of Arrival Estimation in Massive MIMO Systems".

 • Nasser Sadeghi Alishahi, Master thesis on "Massive MIMO Channel Estimation".
 • Leila Gharedaghi, Master Thesis on "Compressive Spectrum Sensing in Cognitive Radio".
 • Somayyeh Fattan, Master Thesis on "Image Forgery Detection".
 • Nafiseh Maleki, Master Thesis  on "Sparse Adapive Filters" .
 • Abbas ali atarodi, Mater Thesis  on "Massive MIMO beamforming".
 • Rana Sedghi, Master Thesis on "Interference mitigation in massive MIMO systems".
 • Haydeh Olyaii, Master Thesis on "Video forgery detection".
 • Reza Aghaie, Master Thesis on “Distributed nonlinear regression techniques over wireless sensor networks”.
 • Hadiss Farzadpoor, Master Thesis on "Fingerprint Forgery Detection".
 • Shamal Khayat, Master Thesis (ongoing) on “mmwave massive MIMO channel estimation”.
 • Hadi Hassanalizadeh, Master Thesis (ongoing) on “Simultaneous Wireless Information and Power Transfer techniques”.
 • Hooman Bakhtiari, Master Thesis (ongoing) on "DOA estimation of L-Shaped antenna arrays"
 • Alireza Shaabanloo, Master Thesis (ongoing)  on "Sparse Blind Source Separation".
 • Elaheh Ghaderi, Master Thesis (ongoing)  on “Massive MIMO signal detection”
 • Ebrahimpour, Master Thesis (ongoing) on “Infrared and visible image fusion”
 • Farhad Mousavi, Master Thesis (ongoing) on “Audio forgery detection”
 • Mohammad Houshmand, Master Thesis (ongoing) on “DOA estimation of circular arrays”
 
TEACHING
Graduate courses
Adaptive Filtering , Stochastic Processes ,Convex Optimization, Numerical Optimization, Blind Source Separation, Cellular Communications.
Under Graduate courses
Digital Communications, Signals and Systems, C Programming.
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir