شنبه، 7 خرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

علی بهرامی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : الکترونیک نوری
زمینه های تحقیقاتی : الکترونیک نوری، فوتونیک، موجبرهای نوری، بلورهای فوتونی، بلورهای فونونی، سلول های خورشیدی
مراکز تحقیقاتی : آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک نوری و نانوفوتونیک (ONRL)

پست الکترونیکی: bahrami@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459419
شماره فکس: 04133459419
رزومه:

     Personal:


                     Name:         Ali Bahrami
                        Tel.:             +98 41 3345 9419
                     Fax:             +98 41 3345 9419
                     Email:         bahrami(At)sut.ac.ir

 

     Professional Experience:
 • [2019-now] Associate Professor, Department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
 • [2015-2019] Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

     Education:
 • [2010-2014] Ph.D.: Opto-Electronics Engineering, Iran University of Science and Technology
     Supervisor: Prof. Shahram Mohammadnejad
 
 • [2007-2009] M.Sc.: Opto-Electronics Engineering, University of Tabriz
     Supervisor: Prof. Ali Rostami
 
 • [2003-2007] B.Sc.: Electronics Engineering, Urmia University
     Supervisor: Prof. Khayrollah Hadidi

 

     Administrative Positions:
 • [Apr. 2016-Apr. 2020] Vice-Chair, Faculty of E-Learning & Open Training, Sahand University of Technology
 • [Sep. 2015-Sep. 2016] Head of Electronics Group, Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology
 

      Professional Membership:
 • Member of IEEE
 • Member of IEEE Photonics Society
 • Member of Optical Society of America (OSA)
 • Member of Optics and Photonics Society of Iran (OPSI) 
 

     Professional Activities:
 • Reviewer of:
Journal of Applied Physics (AIP), Journal of Lightwave Technology (IEEE/OSA), Photonics Technology Letters (IEEE), Optics Express (OSA), Optics Letters (OSA), Journal of Physics D: Applied Physics (IOP), Chinese Optics Letters (OSA), APL Photonics (AIP), Materials Research Express (IOP), Optical Switching and Networking (Elsevier), Optical Fiber Technology (Elsevier), Optics and Laser Technology (Elsevier), Optics Communications (Elsevier), Optical and Qauntum Electronics (Springer), Journal of Materials Science (Springer), Optik - International Journal for Light and Electron Optics (Elsevier), Journal of Computational Electronics (Springer), Chinese Journal of Physics (Elsevier), Indian Journal of Physics (Springer), Optica Applicata, ... Publons
 

     Areas of Interests:
 • Opto-Electronics
 • Photonics
 • Optical Waveguides
 • Photonic Crystals
 • Phononic Crystals
 • Solar Cells
 

     Teaching Experience:

     Graduate:


     Undergraduate:
 

     Publications:

            Book:

[1] S. Mohammadnejad and A. Bahrami, Solar Cells: Engineering Fundamentals, Structures and Technologies, Iran University of Science and Technology, 2014. (in Persian)
 


ISI Journal Papers:

[42] A. Khaligh, A. Bahrami, and H. B. Ghavifekr, “Phononic crystal locally-resonant cavity for detecting vinegar acidity,” Journal of Molecular Liquids (2021) 116972. (Elsevier)

[41] M. Alinejad, A. Bahrami, and H. Badri-Ghavifekr, “A proposal for three-channel hypersonic wave thermo-switch,” Indian Journal of Physics 95 (2021) 1391-9. (Springer)

[40] M. Zaremanesh, L. Carpentier, H. Gharibi, A. Bahrami, A. Mehaney, A. Gueddida, R. Lucklum, B. Djafari-Rouhani, and Y. Pennec, “Temperature biosensor based on triangular lattice phononic crystals,” APL Materials 9 (2021) 061114. (AIP)

[39] F. Motaei, A. Bahrami, and H. Badri Ghavifekr, “Magnetically controlled three-channel phononic switch,” Mechanics of Advanced Materials and Structures (2021) 1-9. (Taylor & Francis)

[38] M. Aghaei and A. Bahrami, “An optical analog-to-digital converter based on nonlinear resonant cavities in photonic crystals,” Optical and Quantum Electronics 53 (2021) 1-1. (Springer)

[37] S. Z. Aboutalebi and A. Bahrami, “Design of phoxonic filter using locally-resonant cavities,” Physica Scripta 96 (2021) 075704. (IOP)

[36] A. Bahrami, M. Alinejad-Naini, and F. Motaei, “A proposal for 1× 4 phononic switch/demultiplexer using composite lattices,” Solid State Communications 326 (2021) 114179. (Elsevier)

[35] A. Mehaney, H. Gharibi, and A. Bahrami, “Phononic eco-sensor for detection of heavy metals pollutions in water with spectrum analyzer,” IEEE Sensors Journal 21 (2021) 6733-40. (IEEE)

[34] M. Alinejad and A. Bahrami, “Two-channel ultrasonic switch based on two-dimensional fluid/fluid phononic crystals with composite lattices,” Physica Scripta 96 (2021) 015702. (IOP)

[33] H. Gharibi, A. Mehaney, and A. Bahrami, “High performance design for detecting NaI–water concentrations using a two-dimensional phononic crystal biosensor,” Journal of Physics D: Applied Physics 54 (2021) 015304. (IOP)

[32] F. Motaei and A. Bahrami, “Nonlinear elastic switch based on solid–solid phononic crystals,” Journal of Materials Science 55 (2020) 8983-91. (Springer)

[31] F. Motaei and A. Bahrami, “Two-channel all-elastic solid-solid phononic switch,” Physica Scripta 95 (2020) 065703. (IOP)

[30] H. Gharibi and A. Bahrami, “Phononic crystals for sensing FAMEs with demultiplexed frequencies,” Journal of Molecular Liquids 305 (2020) 112841. (Elsevier)

[29] F. Motaei and A. Bahrami, “Eight-channel acoustic demultiplexer based on solid-fluid phononic crystals with hollow cylinders,” Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 39 (2020) 100765. (Elsevier)

[28] H. Gharibi, A. Khaligh, A. Bahrami, and H. Badri, “A very high sensitive interferometric phononic crystal liquid sensor,” Journal of Molecular Liquids 296 (2019) 111878. (Elsevier)

[27] P. Moradi and A. Bahrami, “Three channel GHz-ranged demultiplexer in solid-solid phononic crystals,” Chinese Journal of Physics 59 (2019) 291-297. (Elsevier)

[26] M. Alinejad and A. Bahrami, “Thermal switching of ultrasonic waves in two-dimensional solid/fluid phononic crystals,” Physica Scripta 94 (2019) 125705. (IOP)

[25] A. Bahrami, M. Dehdast, S. Mohammadnejad, and H. Badri, “Delta-doped quantum wire tunnel junction for highly concentrated solar cells” Chinese Physics B 28 (2019) 046102. (IOP)

[24] P. Moradi and A. Bahrami, “Design of an optomechanical filter based on solid/solid phoxonic crystals,” Journal of Applied Physics 123 (2018) 115113-1-5. (AIP)

[23] H. Khalilzadeh, A. Bahrami, and H. Badri, “MMI-based all-optical four-channel wavelength division demultiplexer,” Photonic Network Communications 36 (2018) 217-223. (Springer)

[22] Z. Farrokhi, A. Bahrami, and S. Mohammadnejad, “Ultra-compact all-optical phase-controlled NAND, OR, XOR, XNOR, and NOT multi-function logic gate” Optical and Quantum Electronics 50 (2018) 280-1-8. (Springer)

[21] A. Heydari and A. Bahrami, “All-optical half adder based on photonic crystals for BPSK signals,” Optical and Quantum Electronics 50 (2018) 207-1-9. (Springer)

[20] A. Bahrami, “Tunable all-optical switch/demultiplexer using nonlinear MMI waveguides,” Journal of Modern Optics 64 (2017) 1693-1698. (Taylor & Francis)

[19] M. Dehdast, A. Bahrami, and S. Mohammadnejad, “A novel trapezoidal profile of optimized diffraction grating for light trapping in thin silicon solar cells,” Optica Applicata 47 (2017) 75-83. 

[18] M. Dehdast and A. Bahrami, “Design of all-optical simultaneous AND, NAND, OR, and NOR logic gates using phase-based control of three coupled waveguides,” Photonic Network Communications 33 (2017) 136-142. (Springer)

[17] Z. Farrokhi, A. Bahrami, and S. Mohammadnejad, “MMI-based all-optical multi-input XOR and XNOR logic gates using nonlinear directional coupler,” Optical and Quantum Electronics 47 (2015) 3477-3489. (Springer)

[16] A. Tavanbakhsh, A. Bahrami, M. Dehdast, and S. Amirkhan, “A novel optimized multilayer back reflector for solar applications,” Chinese Journal of Physics 53(2015) 100502-8. (Elsevier)

[15] A. Salmanpour, S. Mohammadnejad, and A. Bahrami, “All-optical photonic crystal AND, XOR, and OR logic gates using nonlinear Kerr effect and ring resonators,” Journal of Modern Optics 62 (2015) 693-700. (Taylor & Francis)

[14] A. Salmanpour, S. Mohammadnejad, and A. Bahrami, “Photonic crystal logic gates: an overview,” Optical and Quantum Electronics 47 (2015) 2249-2275. (Springer)

[13] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and N. J. Abkenar, “Optimized structure of AlGaAs/GaAs double junction solar cells,” Journal of Modern Optics 61 (2014) 568-575. (Taylor & Francis)

[12] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and N. J. Abkenar, “Modified-DBR-based semi-omnidirectional multilayer anti-reflection coating for tandem solar cells,” Chinese Physics B 23 (2014) 028803. (IOP)

[11] S. Mohammadnejad, Z. Farrokhi, and A. Bahrami, “MMI-based simultaneous all-optical XOR–NAND–OR and XNOR–NOT multilogic gate for phase-based signals,” IEEE Journal of Quantum Electronics 50 (2014) 1014-1018. (IEEE)

[10] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and S. Soleimaninezhad, “A 650nm design for multilayer anti-reflection coating in GaAs solar cells,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15 (2013) 960-965.

[9] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and S. Soleimaninezhad, “Photovoltaic cells technology: principles and recent developments,” Optical and Quantum Electronics45 (2013) 161-197. (Springer)

[8] S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and A. Bahrami, “Normal distribution profile for doping concentration in multilayer tunnel junction,” Optical and Quantum Electronics 45 (2013) 873-884. (Springer)

[7] S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and A. Bahrami, “DBL model for GaAs-based solar cells in different outdoor conditions,” Indian Journal of Physics 87 (2013) 971-976. (Springer)

[6] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and A. Rostami, “All-optical multi-mode interference switch using non-linear directional coupler as a passive phase shifter,” Fiber and Integrated Optics 30 (2011) 139-150. (Taylor & Francis)

[5] A. Bahrami, A. Rostami, and F. Nazari, “MZ-MMI-based all-optical switch using nonlinear coupled waveguides,” Optik - International Journal for Light and Electron Optics 122 (2011) 1787-1790. (Elsevier)

[4] A. Bahrami and A. Rostami, “A proposal for 1 × 8 all-optical switch using multimode interference,” Optica Applicata 41 (2011) 165-172.

[3] A. Rostami, H. Alipour Banaei, F. Nazari, and A. Bahrami, “An ultra compact photonic crystal wavelength division demultiplexer using resonance cavities in a modified Y-branch structure,” Optik - International Journal for Light and Electron Optics 122 (2011) 1481-1485. (Elsevier)

[2] A. Bahrami, A. Rostami, F. Nazari, and K. Abbasian, “EIT-based MZ-MMI all-optical switch,” Journal of Modern Optics 57 (2010) 2021-2026. (Taylor & Francis)

[1] A. Rostami, F. Nazari, H. Alipour Banaei, and A. Bahrami, “A novel proposal for DWDM demultiplexer design using modified-T photonic crystal structure,” Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications 8 (2010) 14-22. (Elsevier)


 

Other Refereed Journal Papers:


[3] A. HeydariA. Bahrami, and A. Mahmoodi, “All-optical XOR, XNOR, NAND and OR logic gates based on photonic crystal 3-DB coupler for BPSK signals,” Journal of Optical Communications (2019).

[2] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and S. Soleimaninezhad, “Optimized single and double layer antireflection coatings for GaAs solar cells,International Journal of Renewable Energy Research 3 (2013) 79-83.
[1] H. Alipour Banaei, A. Bahrami, F. Nazari, and A. Rostami, “A high Q design for N-channel wavelength division demultiplexer,” Journal of Optical Communications 32(2011) 211-216.Conference Papers:

[3] H. A. Banaei, A. Rostami, F. Nazari, A. Bahrami, “Wavelength Division Demultiplexer for Optical Communication Applications Based on Photonic Crystals,” 5th Symposium on Advances in Science & Technology (SASTech), Iran 2011.
[2] A. Rostami, A. Bahrami, F. Nazari, and H. A. Banaei, Eight-channel wavelength division demultiplexer using multimode interference,” Asia Communications and Photonics (ACP) Conference, China 2009.
[1] A. Rostami, H. Habibiyan, F. Nazari, A. Bahrami, H. Alipour Banaei, “A novel proposal for DWDM demultiplexer design using resonance cavity in photonic crystal structure,” Asia Communications and Photonics (ACP) Conference, China 2009.

 


     Students:

     Ph.D. Students, Research Field/PhD Thesis, Year:


     [4] F. Motaei, Phononic Crystals & Instruments, 2020
     [3] E. Bahrami, Plasmonic Lasers, 2019
     [2] M. Zare Manesh, Phononic Crystals, 2019
     [1] A. Khaligh, Phononic Crystals, 2016


     MSc Students, Research Field/MSc Thesis, Year:

     [16]  F. Ahmadzadeh, Phononic Crystals, 2019
     [15]  M. Ghoreshi Beyrami, Phononic Crystals, 2019
     [14]  Z. Abootalebi, Phoxonic Crystals, 2018 (Graduated)
     [13]  E. Choobdar, MEMS-based Optical Switches, 2018 (Graduated)
     [12]  F. Motaei, Nonlinear Phononic Crystals, 2018 (Graduated)
     [11]  M. Aghaei, Optical ADC, 2018
     [10]  H. Gharibi, Phononic Sensors, 2017 (Graduated)
     [9]    M. Nouri, MEMS-based Optical Switches, 2016 (Graduated)
     [8]    M. Alinejad, Phononic Crystals, 2016 (Graduated)
     [7]    S. Farnian, Optical Storages, 2015 (Graduated)
     [6]    M. Esmaeili, Solar Cells, 2015 (Graduated)
     [5]    P. Moradi, Phononic Crystals, 2015 (Graduated)
     [4]    A. Fekri, Multimode Waveguides, 2015 (Graduated)
     [3]    A. Karimkhani, Solar Cells, 2015 (Graduated)
     [2]    A. Heydari, Photonic Crystals, 2015 (Graduated)
     [1]    M. Ahmadi, Solar Cells, 2015 (Graduated)


 

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir