پنج شنبه، 30 دی 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

توضیحات :
الکترونیک نوری
 
Optoelectronics

سرفصل ها:

1. اساس و طبیعت موجی و ذره ای نور
2. موجبرهای دی الکتریک
3. فیبرهای نوری
4. اپتیک نیمه هادی
5. دیودهای نورانی
6. لیزرهای نیمه هادی
7. آشکارسازهای نوریمنابع:
 
[1] S. O. Kasap and R. K. Sinha, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, 2nd Ed., Pearson Education 2013. 
[2] J. Wilson and J. Hawkes, Optoelectronics: an Introduction, 3rd Ed., Prentice Hall 1998. 
[3] B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Ed., John Wiley & Sons 2007. 

 
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir