پنج شنبه، 30 دی 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :
افزاره های نیم رسانا
 
Solid State Devices

سرفصل ها:

1. باند انرژی و چگالی حامل ها
2. انتقال حامل
3. پیوند p-n
4. ترانزیستور دوقطبی
5. خازن MOS و ترانزیستور MOSFET
6. دیودهای مایکروویو
7. افزاره های نوریمنابع:
 
[1] S. M. Sze and M. K. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd Ed., John Wiley & Sons 2012. 
[2] S. M. Sze and K. K. NG, Physics of Semiconductor Devices, 3rd Ed., John Wiley & Sons 2007. 


 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir