شنبه، 8 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حمید خوشخو
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Power System Dynamic and Stability, Power System Protection, Renewable Resources
زمینه های تحقیقاتی : بررسی رفتار دینامیکی، پایداری و کنترل سیستم های قدرت حفاظت سیستم های قدرت منابع انرژی تجدیدپذیر
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: khoshkhoo@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459340
شماره فکس: 04133444322
رزومه:
Hamid Khoshkhoo, Ph.D.
Associate professor in Electrical Power Engineering
Sahand University of Technology

 
 
 

R&D and CONSULTANCY Experiences

 

Consultancy Services:

 

Granted a six months industrial research position to diagnose and provide a solution on the topic of "Network Restoration” for one of the Iranian network service providers (NSPs);  Iran Electrical Clinic.

July 2021 – January 2022

 

Assessment and Improvement of Voltage Stability Status in Power Systems-Phase II

Sponsor: Niroo Research Institute

This project is sponsored by Niroo Research Institute (NRI) subsidiary of Iranian Ministry of Power. We have conducted several power system studies for NRI. The scope of this work includes:

 • Asset management and power system component modeling
 • Proposing a novel stability index for power transmission systems
 • Proposing a novel Power Management System for stability maintenance in industrial sectors
 • EMT analysis
 • RMS analysis

This project started in June 2020 and was completed in September 2021. This project has been delivered to NRI, Iran.

 

Assessment and Improvement of Voltage Stability Status in Power Systems-Phase I

Sponsor: Niroo Research Institute

This project sponsored by Niroo Research Institute (NRI) subsidiary of Iranian Ministry of Power. We have performed an extensive investigation and determine the required studies for assessment and improvement of voltage stability phenomena in Iranian power system.

The scope of this work includes analyzing the drawbacks of current voltage stability assessment as well as improvement methods, and determining the required characteristics of voltage stability assessment and improvement methods considering the practical limitations.

This project started in July 2019 and was completed in May 2020. This project has been delivered to NRI, Iran.

 

Proposing a Novel Line Stability Index for Voltage Stability Assessment

Sponsor: Azerbaijan Regional Electric Company

We have performed dynamic voltage stability assessment, time domain simulations, using DIgSILENT PowerFactory and Matlab software, and proposed and verified a line stability index to assess power system stability status using data measured by SCADA and/or PMU.

This project started in Feb. 2020 and completed in May 2020. This project has been delivered to Azerbaijan Regional Electric Company, Iran.   

 

Dynamic Voltage Stability Assessment considering the effect of protection system

Sponsor: Sahand University of Technology

We have proposed and verified a novel algorithm to predict the dynamic voltage stability of power systems considering correct or incorrect operation of the protection system which leads to the operation of the power system in N-1 and N-k conditions, respectively. In this project, the required time domain simulations are carried out using DIgSILENT PowerFactory and Matlab software. This project started in Feb. 2018, completed in May 2019, and delivered to Sahand University of Technology. 

 

 

R & D Projects

 

 

 

     A SPS to Prevent Transient Rotor Angle Instability

We have designed and verified an innovative special protection system (SPS) to perform timely and optimal remedial actions based on the data measured by WAMS to prevent transient rotor angle instability. The efficiency of the proposed method has been verified through several dynamic simulations performed in Nordic32, IEEE 118-bus, and PST 16 test systems using DIgSILENT PowerFactory software.

 

     Adaptive Regulation of LSPVPPs' Reserve to Enhance Power System Voltage Stability,

We have designed and verified an innovative remedial action scheme which adaptively regulates the active power reserve of large-scale photovoltaic power plants (LSPVPP) to enhance power system voltage and frequency stability against major disturbance. The efficiency of the proposed algorithm has been validated through several dynamic scenarios performed in IEEE 14-bus, IEEE 39-bus, IEEE 118-bus, and Nordic32 test systems using DIgSILENT PowerFactory software.

 

     Inter-Area Oscillations Damping Using Synchronverter-based Control Algorithm for LSPVPP

We have conducted Study, modeled and implemented synchronverter control model for large scale photovoltaic power plants (LSPVPP) to damp inter-area oscillations. The efficiency of the method was validated through dynamic simulations performed in Kundur power system as well as the transmission network of Zanjan Regional Electricity Company using DIgSILENT PowerFactory.

 

     A SPS to Prevent Mid-term and Long-term Voltage Instabilities

We have designed and verified an innovative special protection system (SPS) to execute efficient remedial actions to prevent mid-term and long-term voltage instabilities in power systems. The efficiency of the proposed algorithm was validated through several scenarios performed in Nordic32, and PST 16 test systems using DIgSILENT PowerFactory software. This project has been performed with collaborators from the Center for Research on Microgrids (CROM) Aalborg University, Denmark, and Power Quality Research Center, UNITEN, Malaysia.

 

     A Novel Generation Equivalence Index to assign low-order models to synchronous generators

We have proposed and verified a novel Generation Equivalence Index (GEI) to identify those synchronous generators that can be presented by low order models in dynamic voltage stability assessment when an outage occurs. Several dynamic simulation results performed in Nordic32, IEEE 39-bus, and IEEE 118-bus test systems using DIgSILENT PowerFactory software verify the efficiency of the proposed approach. This project has been performed with collaborators from the Center of Excellence for Power Systems Automation and Operation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 

     Fast Prediction of Angle Stability Using Fault Duration Data

We have Designed and verified an innovative prediction method of the transient stability of power systems using only pre-fault and fault duration data measured by Wide Area Measurement System. The efficiency of the proposed index was validated through various dynamic simulations performed in IEEE 14-bus, IEEE 39-bus, 16-Machine (68-bus), and IEEE 118-bus test systems using DIgSILENT PowerFactory and MATLAB software.

 

     Proposing an Improved  line stability index

We have carry out a comprehensive assessment of line stability indices and also, proposed and verified a modified line stability index to accurately assess the voltage stability status of networks
in different situations. The efficiency of the proposed index was validated through several static and dynamic scenarios performed in IEEE 39-bus, and 118-bus test systems using DIgSILENT PowerFactory and MATLAB software.

  

     Dynamic Stability Improvement of Islanded Power Plant by PMS

We have conducted Study and proposed under voltage load shedding and under
frequency load shedding functions of Power Management System (PMS) in a real petrochemical power
plant. The effectiveness of the load shedding schemes against major contingencies are verified through
several dynamic scenarios performed using DIgSILENT software.

Iran University of Science and Technology

R & D

Projects

 • Coordination of Protection Relays in the 20 kV Network of  Almahdi Aluminum Company, 2011-2012

As a principle investigator as well as the administration manager, I have proposed Overcurrent Relays Settings and CTs characteristics in Almahdi Aluminum Company using PSAF and CYMTCC software (the largest and most advanced manufacturer of pure aluminum ingots in Iran).

 • Assessment and improvement of switching overvoltages in Bakhtar Regional Electric Company, Iran, 2009-2010

I have analyze the possibility of switching overvoltages in Bakhtar Regional Electric Company, Iran, and proposing appropriate approaches to minimize the effect of switching overvoltages. In this project, EMTP-RV software has been used to carry out electromagnetic simulations. 


 

Academic Experience

Teaching Experience

Associate professor at Sahand university of technology, 2015 till now. Courses taught are as follow:  

 • Protection and Relays;
 • Advanced Power System Protection;
 • Electrical Machines and Drives (III);
 • Power System Dynamic  and Stability (I);
 • Electrical Machine Lab (I);
 • Electrical Machine Lab (II);
 • Electrical Circuits and Measurements Lab.

Academic Services

 

 • Workshop presentation at "10th Smart Grid Conference" on the 17th December 2020:

"An overview of the capabilities of PowerFactory software in assessing the stability status and protection system of power networks";

 • Workshop presentation at "11th power systems protection & control " on the 16th January 2017:

"Application of DIgSILENT PowerFactory in power system protection";

 • Workshop presentation at "9th power systems protection & control" on the 14th January 2015:

 "Application of WAMS system in power system operation - Case study: Voltage stability";

Scientific Evaluation Committees

 

 • Reviewer -IEEE Transactions on Power Systems;
 • Reviewer -International Journal of Electrical Power & Energy Systems;
 • Reviewer - International Transactions on Electrical Energy Systems;
 • Reviewer - Computational Intelligence in Electrical Engineering;
 • Reviewer – Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering;
 • Reviewer – Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering;
 • Reviewer –International Journal of Electrical and Computer Engineering.

 

 
 

 

 

Selected Publications

Book
 
 • H. Khoshkhoo, "Basics of Power Systems Protection; with Modelling and Practical Examples in
  PowerFactory" (in Persian), 2022.
 
Book Chapters
 • H. Khoshkhoo, Reza Ranji Bourachalou, Aref Pouryekta, Book Chapter Title: "Integration of Large-Scale Photovoltaic Power Plants into Power Networks to Maintain System Stability", Book Title: "Modelling and Simulation of Power Electronic Converter Dominated Power Systems in PowerFactory", Green Energy and Technology, Springer, 2020.
 • H. Khoshkhoo, A. Parizad, Book Chapter Title: "Dynamic Stability Improvement of Islanded Power Plant by Smart Power Management System: Implementation of PMS Logic", Book Title: "Advanced Smart Grid Functionalities Based on PowerFactory", Green Energy and Technology, Springer, 2018.
 • Ali Parizad, H. Khoshkhoo, Book Chapter Title: "Dynamic Stability Improvement of Islanded Power Plant by Smart Power Management System: Principles, Descriptions, and Scenarios", Book Title: "Advanced Smart Grid Functionalities Based on Power Factory", Green Energy and Technology, Springer, 2018.
 
Articles
 • H. Khoshkhoo, M. Khalilifar, S. M. Shahrtash, "Survey of Power System Restoration Documents Issued from 2016 to 2021", International Transactions on Electrical Energy Systems, 2022.
 • M. Shahriyari, H. Khoshkhoo, Josep M. Guerrero, "A Novel Fast Transient Stability Assessment of Power Systems Using Fault-on Trajectory", accepted in IEEE Systems Journal to be published.
 • M. Shahriyari, H. Khoshkhoo, "A Deep Learning-Based Approach for Comprehensive Rotor Angle Stability‎ Assessment" Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 2022.
 • Pourya Akbarzadeh Aghdam, Hamid Khoshkhoo, "The Prediction of Voltage Stability Status
  Considering the Impact of the Protection System", Scientific Journal of Advanced Defense Science and
  Technology, 2022 (in Persian).
 • S. Yari, M. Khaleghi, H. Khoshkhoo, M. Akhlaghi, "Improvement of Inter Area Oscillation Damping
  Using Synchronverter Control Model for Solar Power Plants", Journal of Advanced Defense Science
  and Technology, 2021 (in Persian).
 • Siavash Yari,  Hamid Khoshkhoo, "A New Approach to Determine Maximum Allowable Penetration level of LSPVPPs Considering Transient Angle Stability", 29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2021.
 • E. Asadi, H. Khoshkhoo, A. Parizad “A Novel Generation Shedding Procedure for Power Management System in Industrial Power Plants”, 29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2021.
 • Hamid Khoshkhoo, Siavash Yari, Aref Pouryekta, Vigna K. Ramachandaramurthy, Josep M. Guerrero, "A Remedial Action Scheme to Prevent Mid/Long-Term Voltage Instabilities", IEEE Systems Journal , 2020.
 • S. Yari, H. Khoshkhoo, S.M. Shahrtash, "Generation Equivalence Index (GEI) to assign low-order models to synchronous generators in voltage security assessment based on dynamic simulation", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020.
 • P.A. Aghdam, Hamid Khoshkhoo, "A Novel Voltage Stability Assessment Algorithm to Predict Power System Loadability Margin", IET Generation, Transmission & Distribution, 2020.
 • M. Shahriyari, H. Khoshkhoo, "A Novel Approach for Fast Prediction of Transient Angle Stability
  Status in Power Systems", Scientific Journal of Advanced Defense Science and Technology, 2020 (in
  Persian).
 • Siavash Yari, Hamid Khoshkhoo, "A comprehensive assessment to propose an improved line stability index", International Transactions on Electrical Energy Systems, 2019.
 • M. Shahriyari, H. Khoshkhoo, A. Pouryekta, V.K. Ramachandaramurthy, "Fast Prediction of Angle Stability Using Support Vector Machine and Fault Duration Data", IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems, 2019.
 • Siavash Yari, Hamid Khoshkhoo, "An Effective Corrective Remedial Action Algorithm to Prevent Voltage Instability", Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation, 2019.
 • S. Yari, H. Khoshkhoo, "Assessment of line stability indices in detection of voltage stability status", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017.
 • Hamid Khoshkhoo, S. Mohammad Shahrtash, "Fast online dynamic voltage instability prediction and voltage stability classification", IET Generation, Transmission & Distribution, 2014.
 • Hamid Khoshkhoo, S. Mohammad Shahrtash, "On-line dynamic voltage instability prediction based
  on decision tree supported by a wide-area measurement system", IET Generation, Transmission &
  Distribution, 2012.

 

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir