جمعه، 21 مرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کنترل ربات‌های سیار

ناسایی و تشخیص سرطان

مدلسازی سیستم‌های بیولوژیکی

کنترل سیستم‌های پنوماتیکی

میکروگرید، خانه‌های هوشمند و سلولهای خورشیدی

اتوماسیون صنعتی

کنترل ازدحام شبکه TCP


       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir