پنج شنبه، 6 اردیبهشت 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

سرپرست آزمایشگاه:         دکتر علی بهرامی
دانشجویان دکتری: ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود زمینه تحقیقاتی
1 آی ناز خلیق 1395 بلورهای فونونی
 دانشجویان کارشناسی ارشد: 


ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود زمینه تحقیقاتی
1 مجتبی احمدی 1394 سلول های خورشیدی
2 افسانه حیدری 1394 بلورهای فوتونی
3 ایوب فکری 1394 موجبرهای نوری
4 آمنه کریم خانی 1394 سلول های خورشیدی
5 پدرام مرادی 1394 بلورهای فونونی
6 سمانه فرنیان 1394 حافظه های نوری
7 مهران اسمعیلی 1394 سلول های خورشیدی
8 مهران علی نژاد 1395 بلورهای فونونی
9 مهدی نوری 1395 سوئیچ های نوری
 فارغ التحصیلان:


ردیف نام و نام خانوادگی مقطع عنوان پایان نامه تاریخ دفاع
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir