جمعه، 29 دی 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دانشجویان دکتری: 


ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود زمینه تحقیقاتی
1 آیناز خلیق 1395 بلورهای فونونی
       
       
       دانشجویان کارشناسی ارشد: 

ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود زمینه تحقیقاتی
1 مجتبی احمدی 1394 Solar Cells
2 افسانه حیدری 1394 Photonic Crystals
3 ایوب فکری 1394 Optical Waveguides
4 آمنه کریم خانی 1394 Solar Cells
5 پدرام مرادی 1394 Phononic Crystals
6 سمانه فرنیان 1394 Optical Storages
7 مهران اسمعیلی 1394 Solar Cells
8 مهران علی نژاد 1395 Phononic Crystals
9 مهدی نوری 1395 Optical MEMS Switches
       
       
       
       
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir