دوشنبه، 28 خرداد 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 آقای دکتررسول کاظم زاده

    دانشیار و مدیر گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
    تلفن: 9362
    فاکس: 04113459362
    پست الکترونیکی: r.kazemzadeh@sut.ac.ir
    پایگاه اینترنتی: http://fa.ee.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=14
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir