جمعه، 21 مرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
ليست دانشجويان کارشناسي ورودي 1397 گرايش شده

 تاريخ: 20/10/99

نویسنده: admin

ليست دانشجويان کارشناسي ورودي 1397 گرايش  شده


رديف

نام و نام خانوادگي

گرايش تعيين شده

رديف

نام  و نام خانوادگي

گرايش تعيين شده

رديف

نام  و نام خانوادگي

گرايش تعيين شده

رديف

نام دانشجو

گرايش تعيين شده

1

هادي قاسمي

الکترونيک

1

علي حسين زاده

قدرت

1

مهدي حيدريان

کنترل

1

برهان اکبري

مخابرات

2

زينب کتگرلو ي

الکترونيک

2

محمدرضا يوسفي

قدرت

2

امير نيکان قندچي

کنترل

2

امين خاني

مخابرات

3

محمد خسروي

الکترونيک

3

حجت دميري

قدرت

3

فاطمه زهرا صحت

کنترل

3

علي زرعي

مخابرات

4

مهدي فرزانه

الکترونيک

4

علي فرهمند

قدرت

4

سيد سعيد آل هاشم

کنترل

4

امير رضا حکم

مخابرات

5

فاطمه طاهري

الکترونيک

5

ابراهيم خداکريمي

قدرت

5

آروين حسن نژاد

کنترل

5

ميثم باقريان

مخابرات

6

علي سميعي

الکترونيک

6

نيکو ناوه کار

قدرت

6

مهدي تازيکه

کنترل

6

محمدرضا ذوقي پور

مخابرات

7

علي سينايي

الکترونيک

7

امير فلک

قدرت

7

ساناز طالبي

کنترل

7

امير برزگر

مخابرات

8

الهه فرشباف

الکترونيک

8

حسين عباس زاده

قدرت

8

امين عظيمي

کنترل

8

فرجام فاضلي

مخابرات

9

عليرضا اعتقاد

الکترونيک

9

عليرضا سعدالهي

قدرت

9

سارا دژاکام

کنترل

9

رضا بابايي

مخابرات

10

امير رضا عسگري

الکترونيک

10

حسين صادقي

قدرت

10

مهدي کشاورز

کنترل

10

بهار دهقانپور

مخابرات

11

فرشيد هاشمي ثاني

الکترونيک

11

ابوالفضل فرج الهي

قدرت

11

عاطفه فيروز پور

کنترل

11

سيد نادر رده

مخابرات

12

يوسف رضايي

الکترونيک

12

غزال قريشي

قدرت

12

آريو برزن

کنترل

12

هومن حيدري

مخابرات

13

بهبود توفيق

الکترونيک

13

رضا سلامت نيا

قدرت

13

محمد علي نورزوي آذر

کنترل

13

علي عيسي پور

مخابرات

14

هادي نجفي

الکترونيک

14

هادي نيکبخت دانايي

قدرت

14

سالار دژن

کنترل

14

سيد حسين موسوي يان

مخابرات

15

محمدرضا جان اکبري

الکترونيک

15

محمد هادي ديهول

قدرت

15

محمد زماني شربياني

کنترل

15

امير ملايي

مخابرات

16

مصطفي زراعتي

الکترونيک

16

عليرضا محمدي

قدرت

16

علي طلوعي

کنترل

16

مجيد اسماعيل زاده

مخابرات


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : admin
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir