دانشکده مهندسی برق - اخبار

 انتخاب آقای دکتر زینالی به عنوان مسئول جديد کميته پروژه دانشکده مهندسي برق

 تاريخ: 14/06/00

 

انتخاب آقای دکتر زینالی به عنوان مسئول جديد کميته پروژه دانشکده مهندسي برق

به استحضار همکاران و دانشجويان عزيز مي‌رساند، طي حکمي از سوي  جناب آقاي دکتر غفارپور رهبر رياست محترم دانشکده برق، جناب آقاي دکتر مهدي زينالي، عضو محترم هيأت علمي اين دانشکده به مدت 2 سال (از تاريخ 1400/6/30) به عنوان مسئول کميته پروژه دانشکده مهندسي برق تعيين گردید. برای بهبود کیفیت پروژه‌های کارشناسی، مقرر گرديده است تا موارد ذیل مدنظر قرار گيرد:

1- احیای کمیته پروژه جهت بررسی و تصویب پروژه های کارشناسی. در این راستا پروژه ها باید در قالب یکی از حالت‌های الف) عملی، ب) نظری (به همراه شبیه‌سازی یا تحلیل ریاضی)، ج) طراحی و يا د) کدنویسی باشند و به هیچ وجه پروژه‌های ترجمه‌ای و گردآوری مطالب مورد تصویب قرار نگیرند.

2- احیای سیستم دفاع از پروژه های کارشناسی (حتی به شکل مجازی) با یک داور و تعیین نمره توسط استاد پروژه و داور.

3- تهیه دستورالعمل تعریف، تصویب، اجرا و دفاع از پروژه های کارشناسی

4- کنترل تقسیم عادلانه تعداد دانشجویان بین اعضای محترم هیات علمی، بطوریکه در هر گروه و در هرسال اساتید آن گروه به تعداد یکسانی پروژه دانشجویی جذب کرده باشند.

دانشکده مهندسي برق ضمن تبريک اين انتصاب بجا و شايسته، موفقیت روز افزون جناب آقاي دکتر زينالي را در مسئوليت جديد از خداوند متعال خواستار است. درج در سايت توسط : admin