دانشکده مهندسی برق - اخبار

 انتخاب واحد دانشجویان کارشناسي ارشد پذيرفته شده در گرايش قدرت

 تاريخ: 12/08/99

 

بسمه تعالی

با عرض تبریک قبولی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند وبا عرض خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399 رشته مهندسی برق- قدرت گرایش های سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، لطفا" دروس نیمسال اول را به قرار زیر در سامانه سما انتخاب نمایید. کلیه دروس به صورت مجازی و آنلاین طبق برنامه زمانی اعلامی دانشکده ارائه خواهد شد:

گرایش های سیستم های قدرت

 1. دانشجویانی که گرایش کارشناسی آنها برق- قدرت نیست و قبلا دروس " ماشین های الکتریکی 3" ، " تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2"، " الکترونیک صنعتی" را نگذرانده‏ اند و در کارنامه دوره کارشناسی آنها درج نگردیده، انتخاب 2 درس از 3 درس مذکور به عنوان دروس جبرانی الزامی است.

2. همه دانشجویان این گرایش 2 درس ذیل را با رعایت پیش نیاز را انتخاب نمایند( دروس تخصصی الزامی):

·     دینامیک سیستمهای قدرت 1

·     بهره برداری از سیستمهای قدرت

3. دانشجویان این گرایش از بین سه درس ذیل  فقط یک درس ذیل را با رعایت پیش نیاز انتخاب نمایند:

·     کنترل مدرن

·     کنترل توان راکتیو

·     شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

در صورت ابهام و مشکل به آدرس eslami@sut.ac.ir  ایمیل بزنید  و یا با شماره04133459424 تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن دفتر دانشکده مهندسی برق  04133459352 ( آقای حسین علمی)

 

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 1. دانشجویانی که گرایش کارشناسی آنها برق- قدرت نیست و قبلا دروس " ماشین های الکتریکی 3" ، " تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2"، " الکترونیک صنعتی" را نگذرانده‏ اند و در کارنامه دوره کارشناسی آنها درج نگردیده، انتخاب 2 درس از 3 درس مذکور به عنوان دروس جبرانی الزامی است.

2. همه دانشجویان این گرایش 2 درس ذیل را با رعایت پیش نیاز را انتخاب نمایند( دروس تخصصی الزامی):

·     الکترونیک قدرت 1

·     تئوری جامع ماشین های الکتریکی 

3. دانشجویان این گرایش از بین 2 درس ذیل  فقط یک درس ذیل را با رعایت پیش نیاز انتخاب نمایند:

·     طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت

·     طراحی وسایط نقلیه برقی و ترکیبی 

در صورت ابهام و مشکل به آدرس azizian@sut.ac.ir  ایمیل بزنید  و یا با شماره04133459354 تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن دفتر دانشکده مهندسی برق  04133459352 ( آقای حسین علمی)


 درج در سايت توسط : admin