جمعه، 3 آذر 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

عطا عباسی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Biomedical Engineering
زمینه های تحقیقاتی : - Neuroscience (biomedical Signal processing and Modeling of neurological disorders) - Cognitive Science - Functional Electrical Stimulation (FES) - Brain Computer Interface (BCI) - Medical Instrumentation
مراکز تحقیقاتی :Computational Neuroscience Laboratory

پست الکترونیکی: ata.abbasi@sut.ac.ir , ata.abbasi@gmail.com
شماره تلفن: 04113459356
شماره فکس: 04113444322
رزومه:


Faculty Profile

Biosketch

Education

Taught Courses

Research and Industrial Projects

Journal Papers

Conference Papers

Academic Teaching Experience

Students and Theses

Honors, Recognition and Outstanding Achievements for Teaching and Research

Research Interests

1- Faculty Profile

 

Ataollah Abbasi, Ph.D.

Assistant Prof. Biomedical Engineering

Computational Neuroscience Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran.

E-mail: ata.abbasi [At] sut.ac.ir OR ata.abbasi [At] gmail.com

Phone: (+98 412) 3459356

Fax: (+98 412) 3444322

Lab: Computational Neuroscience Laboratory (CNLab)

2- Biosketch

 

Ataollah Abbasi received the B.Sc. degree in biomedical engineering from Sahand university, Tabriz, in 2003, the M.Sc. degree in biomedical engineering from Sharif university of technology, Tehran, in 2005, and the Ph.D. degree in biomedical engineering from Sharif university of technology, Tehran, in 2010.

From 2003 to 2004, he was a project executer at Jahade daneshgahi of Sharif university of technology. From 2006 to 2010 he was a project manager and designer of first Iranian external pacemaker. From 2004 to 2010 he was an instructor in the electrical engineering faculty at Sharif university of technology.

Since 2010, he has been a faculty member at Sahand university of technology in Tabriz, Iran, and serving as chair of Sahand university of technology Electronic Learning Center from 2010 to present. Currently he is an assistant professor of biomedical engineering at SUT and head of Computational Neuroscience Laboratory (CNLab).

His research interests are Neuroscience (biomedical Signal processing and Modeling of neurological disorders), Cognitive Science, Functional Electrical Stimulation (FES), Brain Computer Interface (BCI), and Medical Instrumentation.

He currently teaches graduate courses on Biomedical Signal Processing (BSP), Biological Modeling, Neural Modeling, Electrophysiology, Nervous System, and Medical Instrumentation.

3- Education

 

 • B.Sc., Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 1999-2003.
 • M.Sc., Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2003-2005.
 • Ph.D., Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2005-2010.

4- Taught Courses

 

Undergraduate Courses

 • Introduction to Nervous Systems
 • Medical Instrumentation
 • Radiology and Radiotherapy Systems
 • Electronics
 • Technical Writing

Graduate Courses

 • Biomedical Signal Processing (BSP)
 • Biological Modeling
 • Neural Modeling
 • Electrophysiology
 • Nervous System
 • Medical Instrumentation

5- Research and Industrial Projects

 

 • Project executer of automatic quality control unit for Irankhodro production line at Jahade daneshgahi of Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2004.
 • Member of cognitive science strategizing committee, Tehran, Iran, 2009.
 • Project manager and designer of first Iranian external pacemaker, Tehran, Iran, 2010.
 • Administrator of Sahand University of Technology Electronic Learning Center, Tabriz, Iran, 2010.
 • Establisher and head of Computational Neuroscience Laboratory (CNLab) of Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2011.
 • Establisher of Cardiovascular Technology Research Center (CTRC) between Sahand University of Technology and Tabriz Medical Science University, Tabriz, Iran, 2012.
 • Member of biomedical engineering reviewing committee of ministry of science research and technology, Tehran, Iran, 2012.

6- Journal Papers

 

 • A. Abbasi, B. Vosoughi Vahdat, “An inverse solution for 2D electrical impedance tomography based on electrical properties of material blocks,” Journal of Applied Sciences, 2009.
 • A. Abbasi, B. Vosoughi Vahdat, “Improving forward solution for 2D block electrical impedance tomography using modified equations,” Scientific Research and Essays, 2010.
 • A. Abbasi, B. Vosoughi Vahdat, “A non-iterative linear inverse solution for the block approach in EIT,” Journal of Computational Science, 2010.
 • S. Abbasi, A. Abbasi, Y. Sarbaz, “Combination of BK channels opener and Kv4 channels inhibitor for treatment of cerebellar ataxia in mutant med mice,” Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 2012.
 • A. Biniaz, A. Abbasi, “Fast FCM with cluster center initialization for MR image segmentation,” International Journal of Computer Science and Information Security, 2013.

7- Conference Papers

 

 • A. Abbasi, M. Jahed, “Combination of Farina and Merletti model with Reynolds model for surface EMG,” 13th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Tehran, Iran, 2007 (In Persian).
 • A. Abbasi, F. Pashakhanlou, B. Vosoughi Vahdat, “Error propagation in non-iterative EIT block method,” IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2007.
 • A. Abbasi, B. Vosoughi Vahdat, “A new numerical method for solving 2D electrical impedance tomography inverse problem,” 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM), Turkey, 2009.
 • A. Biniaz, A. Abbasi, M. Shamsi, “Segmentation of human brain MRI: methods, clinical application, advantageous, and disadvantageous,” 1th Isfahan International Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, 2012 (In Persian).
 • A. Biniaz, Z. Ahmadi, A. Abbasi, “Segmentation of brain MRI by ACO meta-heuristic,” National Congress on Electrical, Computer, and Information Technology Engineering, Mashhad, Iran, 2012 (In Persian).
 • A. Biniaz, A. Abbasi, M. Shamsi, “Improvement on spatial data and time of segmentation of brain MRI by FCM,” National Congress on Electrical, Computer, and Information Technology Engineering, Mashhad, Iran, 2012 (In Persian).
 • A. Biniaz, A. Abbasi, M. Shamsi, “Fast fuzzy clustering algorithm for brain MR image segmentation,” 6th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Babolsar, Iran, 2012.
 • A. Biniaz, A. Abbasi, “Medical image segmentation by Gaussian spatial fast fuzzy c-means,” 6th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Babolsar, Iran, 2012.
 • M. Bakhshali, M. Shamsi, A. Abbasi, “Putamen segmentation in MRI by fuzzy clustering method,” 6th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Babolsar, Iran, 2012 (In Persian).
 • Z. Ahmadi, A. Abbasi, F. Farnood-Ahmadi, “Effective parameters on short range photogrammetry system design for biomedical applications,” 2th Congress on Eshragh Geomatics science, Bojnurd, Iran, 2012 (In Persian).
 • A. Biniaz, A. Abbasi, M. Shamsi, A. Ebrahimi, “Fuzzy c-means clustering based on Gaussian spatial information for brain MR image segmentation,” 19th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Tehran, Iran, 2012.
 • B. Nobarian, S. Daneshvar, A. Abbasi, “Image fusion of MRI and PET by combining YCBCR and wavelet models,” 1th Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Processing, Birjand, Iran, 2013 (In Persian).
 • A. Shirazi, A. Abbasi, “Optimizing a cognitive model used for data coding in human brain hippocampus,” 11th Iranian Conference on Intelligent Systems (ICIS 2013), Tehran, Iran, 2013 (In Persian).
 • A. Shirazi, A. Abbasi, “Modification of coding of human brain data based on cognitive method,” 5th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2013), Tehran, Iran, 2013.
 • P. Ghaderyan, A. Abbasi, “Providing a feasible seizure prediction algorithm for implantable devices,” 5th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2013), Tehran, Iran, 2013.
 • S. Abbasi, A. Abbasi, “Spectral analysis of Purkinje cell output,” 5th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2013), Tehran, Iran, 2013.
 • P. Ghaderyan, A. Abbasi, “Linear features, principal component analysis, and support vector machine for epileptic seizure prediction progress,” 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013) Mashhad, Iran, 2013.
 • S. Abbasi, A. Abbasi, Y. Sarbaz, “Classification Of Normal and Abnormal Lung Sounds Using Neural Network and Support Vector Machines,” 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013) Mashhad, Iran, 2013.

8- Academic Teaching Experience

 

 • Islamic Azad University-Tehran Janat-Abad Sama Branch, undergraduate courses, 2 semesters, 2003-2004.
 • Islamic Azad University-Tehran Olom Tahghighat Branch, undergraduate courses, 2 semesters, 2003-2004.
 • Sharif University of Technology, undergraduate courses, 8 semesters, 2005-2008.
 • Islamic Azad University-Tabriz Branch, graduate and undergraduate courses, 4 semesters, 2006-2007.
 • Sahand University of Technology, graduate and undergraduate courses, all semesters, 2010 to present.

9- Students and Theses

 

Name

Thesis Title

Research Area

Degree

Year

Ali Rahimpour

Brain spike detection algorithms

Neuroscience, Modeling

B.Sc.

Jul.2012

Amin Asgharzadeh

Matlab GUI for image deformation from natural to emotional positions

Cognitive Science, Programming

B.Sc.

Jul.2012

Matin Hosseinzadeh

Brain computer interface models, systems and applications

BCI, Neuroscience

B.Sc.

Jul.2012

Bahareh Mohseni

Recording methods of brain signals: comparison, advantageous, and limitations

Neuroscience, Signal Processing

B.Sc.

Aug.2012

Abbas Biniaz

Multiple sclerosis MRI segmentation using intelligent algorithms

Neuroscience, Image Processing

M.Sc.

Sep.2012

Amir Golzarfar

Design and implementation of a stereo imaging system for facial surgical analyzing

Instrumentation

M.Sc.

Sep.2012

Majid Delkhosh

Effect of cellphones’ wave on brain activity and cognitive tasks

Neuroscience, Cognitive Science

B.Sc.

Sep.2012

Abbas Chabok

Symptoms of neurological disorders

Neuroscience

B.Sc.

Sep.2012

Asghare Yousefi

Medical devices on ophthalmology

Instrumentation

B.Sc.

Sep.2012

Asma Shirazi

Optimization of human brain data coding based on a cognitive approach

Cognitive Science, Modeling

M.Sc.

Oct.2012

Zahra Ahmadi

Designing a system for automatic ptosis recognition by short range photogrammetry

Instrumentation

M.Sc.

Dec.2012

Anahita Bakhtiyari

Multi-focus images fusion using multi-resolution methods

Image Processing

M.Sc.

Dec.2012

Elham Najib

New steps on telemedicine: devices and techniques

Instrumentation

B.Sc.

Dec.2012

Mohamad S. Mohamadnia

Standards for hospitals and health care centers

Instrumentation

B.Sc.

Feb.2013

F. Zareie, P. Khalili

Designing of automatic brachial blood pressure stabilizer

Instrumentation

B.Sc.

Feb.2012

Omid Ghanbari

Comprehensive guidelines for endoscopy

Instrumentation

B.Sc.

Feb.2013

Mahin Mahmoodpur

Mind reading machines

Cognitive Science

B.Sc.

Mar.2013

Maryam G. Mohseni

Lasik surgery: excimer and other devices

Instrumentation

B.Sc.

Mar.2013

10- Honors, Recognition and Outstanding Achievements for Teaching and Research

 

 • First rank of Ph.D. entrance exam in biomedical engineering in Sharif University of Technology in 2005.
 • The best idea for Ph.D. thesis in Iranian presidential Idea Bank competition in 2008.
 • The fourth place medal in Robocup Iran-Open 2012, Senior Demo league, Team Name: Brain Force, Team members: A. Abbasi, H. Abdollah-zadeh, F. Gharemanian, 2012.
 • Bronze Medal for innovation and invention of “Full automatic machine suitable for gluing the whole in stone” from Malaysian Association of Research Scientists (MARS), Team members: A. Abbasi, H. Abdollah-zadeh, F. Gharemanian, 2012.

11- Research Interests

 

 • Neuroscience (biomedical Signal processing and Modeling of neurological disorders)
 • Cognitive Science
 • Functional Electrical Stimulation (FES)
 • Brain Computer Interface (BCI)
 • Medical Instrumentation

 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir