شنبه، 8 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حسن فرجی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : مهندسی برق الکترونیک - طراحی مدارهای مجتمع
زمینه های تحقیقاتی : Analog and Digital Integrated Circuits and Systems, Low Power-Low Voltage Circuits and Systems, RF Circuits and Systems, Instrumental Amplifiers, Current/Voltage Mode Circuits.
مراکز تحقیقاتی :آزمایشگاه میکرو الکترونیک

پست الکترونیکی: hfaraji@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459466
شماره فکس: 04133444322
رزومه:
Personal:
        Name:                               Hassan Faraji Baghtash
        Tel:                                   +98 41 3345 9466
        Fax:                                  +98 41 3344 4322
        Email:                               hfaraji@sut.ac.ir

Professional Experience:
 • [2015-now] Associate Professor, Department of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
 • [2011-2015] Fellow Lecturer, Department of Electrical and Computer Engineering, Science and research Branch, Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran

Education:
 • [2010-2014] Ph.D.: Electrical and Electronics Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • [2007-2009] M.Sc.: Electrical and Electronics Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • [2003-2007] B.Sc.: Electrical and Electronics Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

Professional Membership:
 • Member, IEEE
 • Member, IEEE Circuits and Systems Society
 • Editorial Board Member, Jacobs Journal of Electronics and Communications

Areas of Interests:
 • Analog and Digital Integrated Circuits and Systems
 • Low Power-Low Voltage Circuits and Systems
 • RF Circuits and Systems
 • Instrumental Amplifiers
 • Current/Voltage Mode Circuits
 • instrumentation and measurement

Research Skils:

Language:
 • English
 • Persian
 • Turkish

Teaching Experience:
 •  Graduate:
  • Advanced Analog integrated Circuits (CMOS-II)
  • Very-Large-Scale Integrated Circuits (VLSI)
  • Low Power Integrated Circuits
  • Bioelectronic Circuits
 • Under-graduate:
  • Digital Design
  • Electronics-I
  • Pulse Circuits
  • Electrical Circuits
  • Fundamentals of Electrical Engineering
 • Laboratories:
  • Electronics
  • Electrical Circuits
  • Digital Design
  • Fundamentals of Electrical Engineering

Training Courses and Workshops Attended:
 

جوایز و افتخارات
 • دانش آموخته ممتاز دوره دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393
 • پژوهشگر برتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390
 • دانش آموخته برتر (رتبه دوم و جزو %3 اول دوره)، دانشگاه ارومیه، 1386
 • دانشجوی ممتاز، دانشگاه ارومیه، 1383
 • دانشجوی ممتاز، دانشگاه ارومیه،

داوری مجلات

رساله ها و پایان نامه های تحت راهنمایی یا مشاوره

دکتری
• راضیه اسکندری، طراحی و پیاده سازي بلوك بلوك پیشانی رادیویی منطبق بر استاندارد  IEEE 802.11 b/g/n در پروسه 
0.18 
um RF CMOS با توان مصرفی کمتر از mW20، 1399
ارشد
• وحید قاطعی، طراحی و ساخت مجموعه کیلومتر شمار خودرو، 1398
• وحید بابالو، طراحي یک تغییردهنده فاز بر اساس ساختار جمع برداری، 1398
• علی ابراهیمی، طراحی فرستنده کم توان فوق پهن باند رادیویی ایمپالس، 1398
• آوا خوش گفتار، طراحی مدارات بلوک پیشانی گیرنده RF برای کاربردهای پزشکی، 1398
• عالیه رحمانی، طراحی تقویت کننده عملیاتی حالت جریان تمام تفاضلی با قابلیت کار در ولتاژ پایین، 1397
• دیاکو نشسته، طراحی و شبیه سازی یک جریان سنج آلتراسونیک، 1397
• رسول پاکدل، طراحی تقویتکننده کم مصرف، ولتاژ پایین و بهره باال برای کاربردهای زیست پزشکی، 1397
• حامد صفری، بازیابی کلاك و داده با نرخ یک چهارم در فرکانس 10 گیگا هرتز، 1397
• سهند پشت پناه، طراحي تقويت كننده چاپر كم نويز، كم توان، 1397
• یاسمین حجت، طراحی بلوک پیشانی گیرنده های فرکانس رادیویی با کاربرد در اینترنت اشیا، 1396
• عنایت اله سعیدی، طراحي و پیاده سازی يک سنتز كننده فركانسي ديجیتالي مستقیم، 1396
• پریناز فیضی شندی، طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی حالت جریانی، 1396
• ایمان صابره ایوبی، طراحی OTA با ولتاژتغذیه ای 5.0 ولت با بهره ی بالا، 1396
• حمید کراری، طراحي بلوک پیشاني يک گیرنده فركانس باال برای كاربردهای تبديل مستقیم، 1395
انتشارات
 • مجلات ISI
 1. Tohid Aghaei, H. Faraji Baghtash & A. Naderi Saatlo, “A translinear principle based low-power high-precision RMS-to-DC converter in CMOS technology,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 111, pp. 45-56, 2022. DOI 10.1007/s10470-022-01998-0
 2. Rasoul Pakdel & H. Faraji Baghtash, “A Low-Power, High-Gain Amplifier with Rail-to-Rail Operating Capability: Applications to Biomedical Signal Processing,” Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences: A: Physical and Computational Sciences, Vol. 58, No. 1, pp. 71– 76, 2021. DOI https://doi.org/10.53560/PPASA(58-1)684
 3. Razieh Eskandari, Afshin Ebrahimi & H. Faraji Baghtash, “An area-efficient broadband balun LNA mixer front-end for multi-standard receivers,” Tabriz Journal of Electrical Engineering, Vol. 51, no. 1, pp. 1-17, spring 2021
 4. H. Faraji Baghtash, “A wide swing, high drive current output stage,” International Journal of Electronics Letters, Vol. 9, No. 1, pp. 105-113, 2021, DOI: 10.1080/21681724.2019.1692239.
 5. Razieh Eskandari, Afshin Ebrahimi & H. Faraji Baghtash, “A wideband balun‐LNA employing symmetrical CCC technique and balanced outputs,” IET Circuits, Devices & Systems, Vol. 15, pp. 330-339, 2021. DOI: 10.1049/cds2.12029
 6. Razieh Eskandari, Afshin Ebrahimi & H. Faraji Baghtash, “A wideband low power merged balance-balun-LNA and I/Q-mixer,” Microelectronics Journal, Vol. 107, pp. 1-7, 2020.
 7. Razieh Eskandari, Afshin Ebrahimi & H. Faraji Baghtash, “Low power balanced balun LNA employing double noise-canceling techniques,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 105, pp. 305-318, 2020. DOI 10.1007/s10470-020-01690-1.
 8. H. Faraji Baghtash, “Bias-stabilized inverter-amplifier: an inspiring solution for low-voltage and low-power applications,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 105, pp. 243-248, 2020.
 9. H. Faraji Baghtash, “A 0.4 V, body-driven, fully differential, tail-less OTA based on current
 10. Kh. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, “An Extremely Low Voltage and High Compliance Current Mirror,” Circuits, Systems, and Signal Processing, DOI:10.1007/s00034-019-01175-1
 11. H. Karrari, E. Najafi Aghdam, H. Faraji Baghtash, “A wide-band noise-cancelling direct-conversion balun-LNA-mixer front-end,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 96, No. 1, pp. 67-78, 2017.
 12. H. Faraji Baghtash,“A 37uW, Binary-Weighted PGA Based on a Novel Degeneration Transistor-Ladder,” to be published in IEEE Transaction on Circuits and Systems II: Express Briefs, Vol. 65, No. 1, pp. 36-40, Januray 2018. DOI:10.1109@TCSII.2017.2675914.
 13. H. Faraji Baghtash, "Body Controlled Threshold Voltage Shifting Variable Gian Current Mirror," Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 93, No. 1, pp. 115-121, 2017. DOI:10.1007/s10470-017-1030-3.
 14. H. Karrari, H. Faraji Baghtash, E. Najafi Aghdam, “A high speed single-pole two-stage fully differential amplifier with intrinsic CMFB,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 90, No. 1, pp. 207-216, 2017.
 15. H. Faraji Baghtash, “A 0.74 mW, linear-in-dB, constant bandwidth, variable gain amplifier based on zero-pole repositioning technique,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 84, No. 2, pp.303–313, 2015.
 16. H. Faraji Baghtash, A. Ayatollahi, “A Zero-Pole Reposition Based, 0.95-mW, 68-dB, Linear-in-dB, Constant-Bandwidth Variable Gain Amplifier,” Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol. 33, No. 5, pp. 1353-1368, 2014.
 17. H. Faraji Baghtash, A. Ayatollahi, “A high CMRR, class AB, fully differential current output stage” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 78, pp.465–477, 2014.
 18. K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, S. J. Azhari, "A novel Ultra Low Power Low Voltage Femto-Ampere Current Mirror" Circuits, Systems and Signal Processing, Vol. 31, No. 3, pp. 833-847, 2012.
 19. H. Faraji Baghtash, K. Monfaredi, A. Ayatollahi , "A novel ±0.5 V, high current drive, and rail to rail current operational amplifier," Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 70, pp.103–112, 2012.
 20. H. Faraji Baghtash, S. J. Azhari, "Very low input impedance low power current mirror” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 66, pp. 9-18, 2011.
 21. S. J. Azhari, H. Faraji Baghtash, K. Monfaredi, "A Novel Ultra High Compliance, High Output Impedance Low Power Very Accurate High Performance Current Mirror,” Microelectronics journal, Vol. 42, pp. 432-439, 2011.
 • مجلات ISC
 1. Razieh Eskandari, Afshin Ebrahimi & H. Faraji Baghtash, “An area-efficient broadband balun LNA mixer front-end for multi-standard receivers,” to be published in Tabriz Journal of Electrical Engineering.
 2. H. Faraji Baghtash, Kh. Monfaredi, “A Novel Active Feedback Frequency Compensation Scheme for Two-Stage OTA” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, No. 3, 2019.
 3. T. Azadmousavi, H. Faraji Baghtash, E. Najafi Aghdam, “An Ultra-Low Power Variable Gain Current Mirror,” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), Vol. 15, No. 2, pp. 269-274, 2019.
 4. حسن فرجی بگتاش،" آ ﯾﻨﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﺠﻮري ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرها،" پزیرفته شده برای چاپ در مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
 5. Tayebeh Azadmousavi, H. Faraji Baghtash, Esmaeil Najafi Aghdam, "A Power Efficient Gain Enhancing Technique for Current Mirror," to be published in Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE).
 6. H. Faraji Baghtash, S. J. Azhari, K. Monfaredi, “A Novel Very High Performance CMOS Current Mirror with extremely low input and ultra high output resistance” Iranian Journal of Electrical And Electronic Engineering, Vol. 7, No. 4, pp. 235-240, 2011.
 7. H. Faraji Baghtash, A. Ayatollahi, K. Monfaredi, "A Novel ±0.5V Ultra High Current Drive and Output Voltage Headroom Current Output Stage with Very High Output Impedance," Amirkabir International Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 43,No. 1, pp. 45-53, Fall 2011.
 
 • مجلات علمی و پژوهشی
 1. H. Faraji Baghtash, “A wide swing, high drive current output stage,” to be published in International Journal of Electronics Letters
 2. H. Faraji Baghtash, “A 0.9 V, High-Speed, Low-Power Tunable Gain Current Mirror” World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Vol. 12, No. 11, pp.836-839, 2018.
 3. H. Faraji Baghtash, "An Accurate, Wide Dynamic Range Current Mirror Structure," World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Vol. 10, No. 2, pp.304-310, 2016.
 4. H. Faraji Baghtash, K. Monfaredi, A. Ayatollahi, "Very Low Power, Low Voltage, High Accuracy and High Performance Current Mirror," Journal of Electronic Science and Technology (JEST International), Vol. 9, No. 3, 2011.
 5. A. Mahmoudi, K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, A. Bahrami, "Synthesis and Analysis of the Handheld Computer Power Consumption" Advanced Materials Research, Vol. 267, pp. 626-631, 2011.
 6. S. J. Azhari, K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, “A Novel Ultra Low Power High Performance Atto-Ampere CMOS Current Mirror with Enhanced Bandwidth,” Journal of Electronic Science and Technology (JEST International), Vol. 8, no. 3. 251-256, 2010.
 7. K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, M. Abbasi, “A Novel Low Power Very Low Voltage High Performance Current Mirror,” World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 70, 162-166, 2010.
 • مقالات کنفرانس
 1. Rasoul Pakdel, Hassan Faraji Baghtash,"Design of a Low Noise Low Power Amplifier for Biomedical Applications," 25th National & 3rd Interntational Iranian Conference on Biomedical Engineering, 2018
 2. رسول پاکدل، حسن فرجی بگتاش"تقویت‌کننده کسکود تاشده تحریک بدنه با بهره بالا و توان مصرفی پایین" بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 97
 3. H. Karrari, E. Najafi Aghdam, H. Faraji Baghtash, "A Wideband Noise Cancelling Balun-LNA," 2017 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp. 153-157, IEEE 2017.
 4. H. Karrari, H. Faraji Baghtash, E. Najafi Aghdam, "A 3-11GHz Current-Reuse Low Noise Amplifier for Ultra-Wideband Reciever," The Eighth International Conference on Ubiquitous and Future Networks, pp. 563-567, IEEE 2016.
 5. H. Faraji Baghtash, "An Ultra Wide Wsing Currrent Mirror Structure," 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE), IEEE 2016.
 6. H. Faraji Baghtash, K. Monfaredi, S. J. Azhari,  “A novel high performance Atto-Ampere Current Mirror”, International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP), pp. 27-30, IEEE 2010.
 7. K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, S. J. Azhari,  “A novel low voltage current compensated high performance current mirror/NIC”, 11th Int’l Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), pp. 437-442, IEEE 2010.
 8. H. Faraji Baghtash,  S. J. Azhari,  “A novel low voltage high performance current mirror” 2nd National Electrical Engineering Conference, pp.91 – February 2010 – Najaf Abad Branch (NEEC2010).
 9. L. Safari, H. Faraji Baghtash, K. Monfaredi,  “A Low Supply Noise VCO with Wide Frequency Range in 0.13µm CMOS Technology” 2nd National Electrical Engineering Conference, pp.86 – February 2010 – Najaf Abad Branch (NEEC2010).
 10. K. Monfaredi, H. Faraji Baghtash, M. Abbasi, “A Novel Low Power Very Low Voltage High Performance Current Mirror,” World Academy of Science, Engineering and Technology, 71, 2010 (WASET), 288-292, 2010.
 11. A. H. Miremadi, H. Faraji Baghtash, “A Novel Simple and High Performance Structure for Improving CMRR: Application to Current Buffers and Folded Cascode Amplifiers" in NORCHIP, 1-4, 2010, IEEE.
 

 

 • مقالات فارسی
 1. حسن فرجی بگتاش، "تقويت­ کننده تراهدايتي کم ولتاژ با توان مصرفی 19 میکرو وات"، ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو، 1398
 2. حسن فرجی بگتاش، "کاهش جريان اتصال کوتاه در خانواده منطقی CMOS ايستا: يک خانواده منطقی جديد"، ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو، 1398
 3. حسن فرجی بگتاش، "اینه جریان با خطای انتقال جریان بسیار پایین و گستره دینامیکی 160 دسی بل"، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 1395.
 4. حسين بلندي، محمد خیّری دستگردی، بهمن قرباني واقعي، سيد مجيد اسماعيل زاده، حسن فرجی بگتاش، منا کارگر، "آنالیز کمی و کیفی قابلیت اطمینان بخش تله­کامند ماهواره LEOیازدهمین کنفرانس هوافضای ایران(Aero 2012)، اسفند 1390.
 5. حسين بلندي، رضا اميدي قوشه­بلاغ، بهمن قرباني واقعي، سيد مجيد اسماعيل زاده، محمد خيّري، حسن فرجی بگتاش، "طراحي و پياده­سازي فريم­بندي مطمئن مطابق استاندارد IRIG در FPGA جهت تله­متري داده­هاي ماهواره LEO"، دومين كنفرانس مهندسي قابليت اطمينان (Reli 2011)، صفحه 1-6، 1390.
 6. خلیل منفردی، حسن فرجی بگتاش، علی شادمند، "طراحی و پیاده سازی سیستم کنترلر دیجیتال مبتنی بر پردازنده سیگنال دیجیتال"، همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010)، صفحه 3، 1389.
 7. حسن فرجی بگتاش، خلیل منفردی، مجید عباسی، "نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ با محدوده فرکانسی وسیع"، همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010)، صفحه 4، 1389.
 8. مجید عباسی، حسن فرجی بگتاش، خلیل منفردی، "تحلیل و طراحی مبدل فلای بک بوست Interleaved بهره ولتاژ بالا به همراه مدار کلمپ بی اتلاف غیر فعال"، همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010)، صفحه 46، 1389.
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir