دوشنبه، 28 خرداد 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

توضیحات :

سیستمهای مخابرات بی سیم

Wireless Communication Systems

 

پیش نیاز: مخابرات دیجیتال

هدف: توصیف و تحلیل اجزاء اصلی در سیستمهای مخابرات بی سیم

شرح درس:

مقدمه: اصول مخابرات دیجیتال، مدولاسیون دامنه پالس، پدیده تداخل بین سمبلی، ضرورت متعادل سازی

کانال بی سیم: مدل های فیزیکی، محو شدگی چند مسیرگی، پدیده سایه، گسترش داپلر و تاخیر، مدل فضای حالت، تخمین کانال

مالتی پلکس تسهیم فرکانس متعامد (OFDM): مبانی نظری، ساختارهای متداول، تداخلهای بین حاملی و بین سمبلی، متعادل سازی، تخصیص توان، دسترسی چند گانه

دسترسی چندگانه تسهیم کد (CDMA): کدهای متعامد و شبه متعامد، مدولاسیون، دمدولاسیون، رویکردهای حذف تداخل

سیستمهای مخابرات چند ورودی- چند خروجی: فلسفه، مدولاسیون، آشکارسازی، عملکرد

بررسی چند مورد عملی و استانداردهای مربوطه

 

مراجع:

1- Andrea Goldsmith, "Wireless Communications", Cambridge University Press, 2005.

2- J. Proakis and M. Salehi, "Digital Communications", 5th edition, Prentice-Hall, 2007.

3- M.K. Simon and M.S. Alouini, "Digital Communication over Fading Channels, 2nd edition, Wiley, 2004.

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir