یکشنبه، 30 شهريور 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

شبکه های کامپیوتری
1.pdf
 Size:

2.pdf
 Size:

3.pdf
 Size:

41.pdf
 Size:

42.pdf
 Size:

توضیحات :
شبکه های کامپیوتری
هدف: آشنایی با اصول و پروتکلهای لایه های مختلف شبکه های داده

شرح درس: 
مقدمه: سخت افزار شبکه، نرم افزار شبکه، مدل های مرجع، استانداردسازی شبکه
لایه فیزیکی: 
لایه پیوند داده:
زیرلایه کنترل دسترسی به شبکه:
پروتکل های TCP/IP:
لایه شبکه در اینترنت:
لایه کاربرد:

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir