یکشنبه، 30 شهريور 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کنترل پیشرفته
ode 1.pdf
 Size:

ode 2.pdf
 Size:

توضیحات :

سرفصل های مطالب درس:

0. مثالهایی از سیستم های کنترل حلقه بسته 
1. توصیف ریاضی مدل فضای حالت
2. مرور جبرخطی در صورت نیاز
3. سیستم های معادل و تئوری تحقق
4. پایداری لیاپانف
5. کنترل پذیری و فیدبک حالت
6. رویت پذیری و رویتگرهای حالت
7. کنترل با فیدبک خروجی و اصل جداسازی
8. مباحث ویژه در زمینه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده های پیشرفته


کتاب اصلی درس تحت عنوان:

تحلیل و طراحی سیستم های کنترل پیشرفته، تالیف: دکتر محمد جواد خسروجردی و دکتر نادر صفری شاد، چاپ اول 1389، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشجویان عزیز می توانند کتاب فوق را از طریق فروشگاه داخل دانشگاه  جنب رستوران آزاد تهیه نمایند. نظر به اینکه تمام مطالب این کتاب در آزمون پایان ترم مورد پرسش قرار خواهند گرفت توصیه اکید می شود که تمام دانشجویان درس حداقل یک نسخه از این کتاب را در اختیار داشته باشند  و همراه خود به کلاس بیاورند تا کیفیت و سرعت آموزش به نحو چشمگیری ارتقا یابد.  ضمنا ارزیابی درس به صورت زیر خواهد بود:

  میان ترم: 5.45  .........  پایان ترم: 11.99   .........  تکالیف: 2.56 


بد نیست تاکید شود که دانشجویان باید تکالیف را حتما در موعد مقرر تحویل نمایند. بدیهی است که نمره تکالیف تحویلی بعد از زمان مشخص شده صفر خواهد بود. 

شایان ذکر است که بتدریج مطالب تکمیلی درس و تکالیف در سایت گذاشته خواهد شد بنابراین توصیه می شود  دانشجویان عزیز  جهت دانلود آنها بطور منظم به این سایت مراجعه نمایند. 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir