جمعه، 3 آذر 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

توضیحات :
سرفصل درس ابزاردقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت)
Biomedical Instrumentation
اهداف کلی درس و رئوس مطالب:
1) مقدمه
2) الکترودهای پتانسیل‌های حیاتی
3) تقویت‌کننده‌های پتانسیل‌های حیاتی
4) اندازه‌گیری فشار و صدای خون
- بررسی ساختار و کارکرد فشار سنج معمولی
- مبدل‌های درون رگی
- بررسی انواع اعوجاجات و اثر آنها بر پاسخ
- بررسی بررسی سیستمهای تعیین فشار سیاه‌رگی
- مکانیزم کاتاتریزاسیون قلبی و کاربردهای آن
- روش‌های اندازه‌گیری غیر مستقیم فشار خون و مزایا و معایب آنها، اسپیگومانومتری، اولتراسوند و ...
- صداهای قلب، مکانیزم‌ها و ریشه‌های آنها، تکنیک‌های گوش دادن به صداهای قلبی (گوشی پزشکی)
5) اندازه‌گیری جریان و حجم خون
- تکنین تزریق مداوم (رقیق سازی یک ماده نشانه)
- تکنیک فیک رقیق‌سازی حرارتی و انواع سنسور‌های آن
- مدارات اندازه‌گیری سرعت به‌روش حرارتی
- جریان‌سنج‌های الکترومغناطیسی
- انواع جریان‌سنج‌های مافوق صوت
6) اندازه‌گیری پارامترهای سیستم تنفسی
- اجزای این سیستم و ارایه یک مدل برای آنها
- مکانیک تنفس و مدلی برای تنفس عادی
- انواع سنسور‌ها و اندازه‌گیری‌ها در سیستم تنفسی (سنجش فشار، آهنگ جریان هوا)
- انواع حجم‌های ریوی و اندازه‌گیری آنها (اسپیرومتری)
- پلتیسموگرافی
7) بیوسنسورها
8) دستگاه‌های کلینیکی و آزمایشگاهی
9) وسائل درمانی مصنوعی
- ضربان‌ساز قلبی (Cardiac pacemaker)
- وسائل کمک تنفسی (ونتیلاتور)
- سنگ شکن Lithotripsy  و ...
مراجع:
-            Webster, John. Medical instrumentation: application and design. John Wiley & Sons, 2009.
-            Khang, G., et al. Encyclopedia of medical devices and instrumentation. (2006): 366-383.
-            ‌Prutchi, David, and Michael Norris. Design and development of medical electronic instrumentation: a practical perspective of the design, construction, and test of medical devices. John Wiley & Sons, 2005.
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir