جمعه، 29 دی 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

توضیحات :
سرفصل درس مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی
 
اهداف کلی درس و رئوس مطالب:
 
1) مقدمه
- معرفی گرایش‌های رشته مهندسی پزشکی
- معرفی کاربردهای متنوع پزشکی در علوم پزشکی
2) مفاهیم اولیه در ابزار دقیق مهندسی پزشکی
3) منابع سیگنال‌های حیاتی
4) قواعد پایه‌ای در حسگر‌های پزشکی
5) الکترودهای بیوپتانسیل
6) کاربردهای تقویت‌کننده‌های عملیاتی در ثبت سیگنال‌های حیاتی
۷) فیلترها در تجهیزات پزشکی
8) اشاره‌ای کوتاه بر مدل‌سازی در مهندسی پزشکی
 
 
 
مراجع:
-            Webster, John. Medical instrumentation: application and design. John Wiley & Sons, 2009.
-           Enderle, John Denis, and Joseph D. Bronzino. Introduction to biomedical engineering. Academic press, 2012.

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir