جمعه، 3 آذر 1396 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

پردازش سیگنال‌های پزشکی

توضیحات :
سرفصل درس پردازش سیگنال‌های حیاتی (BSP)
اهداف کلی درس و رئوس مطالب:
1) مقدمه
2) منشا سیگنال‌های بیولوژیکی و معرفی برخی از آنها
3) مقدمه‌ای بر فرآیند تصادفی
4) فشرده‌سازی سیگنال‌های بیولوژیکی
5) تئوری تخمین
6) میانگین‌گیری
7) آنالیز حوزه فرکانس
8) مدل‌سازی سیگنال‌های تصادفی
9) تخمین طیف
10) فیلترهای وینر و وفقی                                                                     
11) بازشناسی الگو
 
مراجع:
-          A. Cohen, Biomedical signal processing. CRC press, 1986.
-          R. M. Rangayyan, Biomedical signal analysis. Vol. 33. John Wiley & Sons, 2015.
-          M. Akay, Biomedical signal Prncessing." (2015).
-          A. V., Oppenheim, Ronald W. Schafer, and John R. Buck. "Discrete signal processing." Englewood Clifts NJ: Prentice Hall (1989).
-          A. Papoulis, and S. U. Pillai. Probability, random variables, and stochastic processes. Tata McGraw-Hill Education, 2002.
-          Physiological databases: Physionet
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir